Πηγές

Δικτυογραφία - Ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ για την επανάσταση του 1821 αναρτημένα στο διαδίκτυο

Επιλογή Π. Στάθης

Βιβλία

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. Προσθήκες, σημειώσεις και βελτιώσεις υπό Παύλου Καρολίδου, Τόμος E', Μέρος B': Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της επαναστάσεως του 1821, και Τόμος ΣΤ', Μέρος Α': Από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του αγώνος, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1932, 6η εκδ. Ανέμη: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/1/e/metadata-01-0000105.tkl

Άρθρα

Διδακτορικές διατριβές

  • Γιώργος Μπουμπούς, Η ελληνική κοινωνία στην πρώιμη μαρξιστική σκέψη: Γ. Σκληρός – Γ. Κορδάτος (1907-1930), διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, 1996. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/7914#page/1/mode/2up
  • Νίκος Ροτζώκος, Πολιτικές και κοινωνικοπολιτισμικές συγκρούσεις στο Εικοσιένα: οι προύχοντες της Πελοποννήσου, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1996. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/6061#page/1/mode/2up
  • Διονύσης Τζάκης, Αρματολισμός, συγγενικά δίκτυα και εθνικό κράτος. Οι ορεινές επαρχίες της Άρτας στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1997. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10196#page/1/mode/2up
  • Γεώργιος Θεοδωρίδης, Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και η δράση του. Από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Επανάσταση (1791-1821), διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1998. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:  http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11387#page/1/mode/2up
  • Ελένη Ανδριάκαινα, Το «νόημα του ’21» στα Απομνημονεύματα του Φωτάκου, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1999. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11732#page/1/mode/2up
  • Μίλτος Πεχλιβάνος, Εκδοχές νεωτερικότητας στην κοινωνία του Γένους. Νικόλαος Μαυροκορδάτος – Ιώσηπος Μοισιόδαξ – Αδαμάντιος Κοραής, διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Φιλολογίας, 1999. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:  http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10333#page/1/mode/2up
  • Δημήτρης Τσιάμαλος, Κοινωνική και επαναστατική συνείδηση των ενόπλων της Ρούμελης στην επανάσταση του 1821, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2007. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/16242#page/1/mode/2up

Λογοτεχνία

Βιντεογραφία

(Σύνταξη: Π. Στάθης)