Ελισάβετ Ζαχαριάδου

Ελισάβετ Ζαχαριάδου


Η Ελισάβετ Ζαχαριάδου, μαζί με τον Βασίλη Δημητριάδη, υπήρξαν οι ιδρυτές του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και υπεύθυνοι για τη λειτουργία του από το 1987 ως το 1998. Σήμερα είναι επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου.

Η Ελισάβετ Ζαχαριάδου διετέλεσε καθηγήτρια Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1985 ως το 1998. Το 1990 έγινε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και από το 1993 είναι μέλος της Academia Europaea.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε., “Η επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη ως την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως”, Ιστορία του Ελληνικού ΄Εθνους, Εκδοτική Αθηνών, Εταιρία  Ιστορικών Εκδόσεων, τ. Θ΄ (Αθήνα 1979): 184-213.
 • ZACHARIADOU, E. A., βιβλιοκρισίατου: B.J.Slot, Archipelagus Turbatus, Les Cyclades entre colonisation Latine et occupation Ottomane c. 1500-1718, Nederlands Historisch-Archaeologisch Institut, Istanbul; Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (Leiden 1982), δημοσιεύθηκεστο: Tydschrift  voor Geschiedenis, 98 (1985) 245-246.
 • ZACHARIADOU, E. A., “Greek monastic archives as a source of Ottoman history”, South East Europe in History: The Past, the Present and the Problems of Balkanology, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Ankara 1999): 137-141.
 • ZACHARIADOU, E. A., “The Turkish archive of the Vikelaia Municipality Library of Herakleion (Kandiye)”, Balkanlar ve Italya’da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgerer Semineri ( 16-17 Kasım 2000), Türk Tarih Kurumu (Άγκυρα
 • ZACHARIADOU, E. A., “Changing Masters in the Aegean”, J. Chrysostomides – Ch. Dendrinos – J. Harris (eds), The Greek Islands and the Sea. Proceedings of the First International Colloquium held at The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London, 21-22 September 2001 (London 2004): 199-212.
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. Α. “Βίοι νεοτέρων αγίων: η επαγρύπνηση για το ποίμνιο”, in Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ (ed.), Οι ήρωες της ορθόδοξης Εκκλησίας: οι νέοι άγιοι, 8ος-16ος αιώνας (Athens 2004), 215-225.
 • ZACHARIADOU, E. A., “The ‘Old Akçe’ in the first half of the XVth century”, S. KOLDITZ – R. C. MÜLLER (eds), Geschehenes und Geschriebenes. Studien zu Ehren von Günther S. Henrich und Klaus-Peter Matschke (Leipzig 2005): 103-110.
 • ZACHARIADOU, E. A., « À propos du syncrétisme islamo-chrétien dans les territoires ottomans », in G. VEINSTEIN (ed.), Syncrétismes et hérésies dans l'Orient seldjoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècle). Actes du Colloque du Collège de France, octobre 2001 (Paris 2005), 395-403.
 • ΑΪΒΑΛΗ, Γκ., Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ & Α. ΞΑΝΘΥΝΑΚΗΣ, Τοχρονικότωνουγγροτουρκικώνπολέμων (1443-1444) (Heraklion 2005).
 • ZACHARIADOU, E. A., “Constantinople se repeuple”, in Τ. Κιουσοπούλου (ed.), 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (Heraklion 2005), 47-59.
 • ZACHARIADOU, E. A., “Chapter 6: Mount Athos and the Ottomans c. 1350-1550”, “Chapter 7: The Great Church in Captivity 1453-1586”, M. ANGOLD (ed.), The Cambridge History of Christianity, vol. 5: Eastern Christianity (Cambridge 2006): 154-186.
 • ZACHARIADOU, E. A., “The Sultanic Residence and the Capital: Didymoteichon and Adrianople”, in E. KOLOVOS, Ph. KOTZAGEORGIS, S. LAIOU and M. SARIYANNIS (eds), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander (Istanbul 2007), 357-361.
 • ZACHARIADOU, E. A., “Historical Memory in an Aegean Monastery: St John of Patmos and the Emirate of Menteshe”, K. BORCHARDT – N. JASPERT – H. J. NICHOLSON (eds), The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell (Ashgate n.d. [2007]): 131-137.
 • ZACHARIADOU, E. A., “Pacts and some facts”, in A. CHRISTMANN – R. GLEAVE eds, Studies in Islamic Law. A Festschrift for Colin Imber (Oxford 2007 [Journal of Semitic Studies Supplement 23], 313-19.
 • ZACHARIADOU, E. A., “From Holy War to Just War”, 550. yılında Fetih ve İstanbul/ The Conquest and Istanbul in 550th Anniversary: Bildiriler (Ankara: Türk Tarih Kurumu 2007), 15-23.
 • LUTTRELL, A., and E. A. ZACHARIADOU, Sources for Turkish History in the Hospitallers’ Rhodian Archive, 1389-1422 (Athens 2008)
 • ΒΑΡΟΥΧΑ, Μ., Φ. ΧΑΙΡΕΤΗ & Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας. Μέρος Α΄ (1673-1675) και Μέρος Β΄ (1688-1689) (Heraklion 2008)
 • ZACHARIADOU, E. A., “Glances at the Greek Orthodox Priests in the Seventeenth Century”, in V. Costantini – M. Koller eds, Living in the Ottoman Ecumenical Community. Essays in Honour of Suraiya Faroqhi (Leiden-Boston 2008): 307-316.
 • ZACHARIADOU, Ε. Α., “An Afterthought on Varossia”, in E. Motos Guirao – M. Morfakidis Filactos eds, Polyptychon / Πολύπτυχον. Homenaje a Ioannis Hassiotis / Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη (Granada 2008): 601-604.
 • ZΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. Α., «Σελίδες από τη ζωή του Βενιαμίν, επισκόπου Άνδρου (1606-1623)», Εύανδρος. Τόμος εις μνήμην Δημητρίου Ι. Πολέμη (Άνδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη 2009): 269-284.
 • FÓTI, M., G. HAZAI, and E. A. ZACHARIADOU, “Highlights of the Turkish Archive of the Municipal Vikelaia Library – Part I”, Archivum Ottomanicum, 26 (2009), 179-218, και 27 (2010),171-209.
 • ZACHARIADOU, Ε. Α., “Faith and Necessity: The Cretan War and the Turco-Cretan Community”, Archivum Ottomanicum, 26 (2009), 219-234.
 • ZACHARIADOU, Ε. Α., “Coexistence in the Aegean under the Ottomans”, G. DELIGIANNAKIS – Y. GALANAKIS eds, The Aegean and its Cultures. Proceedings of the first Oxford-Athens graduate student workshop, Oxford 2009, 131-138.
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. Α., “Η θρησκευτική ζωή στην Κρήτη κατά τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας”, in Σιναϊτικά μετόχια σε Κρήτη και Κύπρο (Athens [2009])
 • ΑΪΒΑΛΗ, Γκ., Φ. ΧΑΙΡΕΤΗ, Π. ΦΩΤΕΙΝΟΥ & Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας. Μέρος Α΄ (1672-1674) και Μέρος Β΄ (1683-1686), ed. Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ (Heraklion 2010)
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. Α., “Αγροτική φορολογία και μηχανισμοί καταχρέωσης”, in Κ. ΛΑΠΠΑΣ, Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & Η. ΚΟΛΟΒΟΣ (eds), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας (Heraklion 2010), 3-9.
 • ZACHARIADOU, E. Α.  βιβλιοκρισία του : Kate Fleet (ed.), The Cambridge History of Turkey, vol. 1: Byzantium to Turkey, 1071-1453 (Cambridge: Cambridge University Press 2009) δημοσιεύθηκε στο: Turkish Historical Review, 1 (2010), 215-226.
 • ZACHARIADOU,  E., « Remarques sur les notes au verso des documents ottomans de Patmos », Les archives de l’insularité ottomane, Documents de travail du CETOBAC, No 1, (Janvier  2010) sous la direction de N. Vatin et G. Veinstein, 10-12. (ηλεκτρονικήέκδοση).  
 • Α. ZACHARIADOU,  “Murad I referring his father: Merhum Gazi Babam”, Orhan Gazi ve Dönemi, İSMAIL SELIMOGLU (ed), Osmangazi Belediyesi Yayını, (Bursa 2011), 18-23.
 • Α. ZACHARIADOU,  “L’ Asie Mineure Turque”, Le Monde Byzantin,  III, Angeliki Laiou et Cécile Morisson (eds), Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France, (Paris 2011), 369-399
 • VATIN, N., G. VEINSTEIN and E. ZACHARIADOU, Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossiers (Athens 2011)
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε., “Η ασφάλεια των ναυτιλλομένων στο Αιγαίο και τα μοναστήρια”, in E. KOLOVOS (ed.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική: από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (Heraklion 2011), 155-162.
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. A., “Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Κω (1572-1648)”, Αριάδνη 17 (2011), 203-235.
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ε. A., “Στην Πάτμο το δέκατο έκτο αιώνα: ο καραβοκύρης κι επιχειρηματίας Διάκος της Κρητικής”, Ο Ερανιστής, 28 (2011), 65-94.
 • ZACHARIADOU, E. A., « Les Tocco : seigneurs, vassaux, otages, renégats », Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAMER) 1/1 (2012), 11-22.
 • ZACHARIADOU, E. A., The Mosque of Kahriye and the Eastern inclinations of its late

Byzantine patron, Archivum Ottomanicum, 30 (2013), 281-301.