Ιωάννα Πετροπούλου

Ιωάννα Πετροπούλου


Ιωάννα Πετροπούλου

1950 Γέννηση στην Αθήνα.

1968 -1972 Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών .Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας

1973- 1976 Παρίσι : Μεταπτυχιακές σπουδές . Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης . Καθηγητής Κ.Θ.Δημαράς.

Maitrise: Η θεωρία της περιρρεούσης ατμοσφαίρας  του HippolyteTaine στην Ελλάδα. Η  έρις Ε.Ροίδη –Α.Βλάχου

1977 -2009 ιστορικός /ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Ιδρυμα Μελπως και Οκταβίου Μερλιέ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1977

Κωνσταντίνου Τσουκαλά Εξάρτηση και Αναπαραγωγή Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα  μετάφραση Κ.Τσουκαλάς Ι.Πετροπούλου Αθήνα Θεμέλιο. σ.1- 576 

1981 / 1986

Φίλιππου Ηλιού Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός Η περίπτωση της Σμύρνης

( 1819)μετάφραση Ιωάννα Πετροπούλου  Μνήμων 1981 ,σ.7 -45.

/2η  έκδοση συμπληρωμένη : 1986. 

1976 – 1985 Εργάστηκα σε ιδιωτικα και δημοσια Αρχεια/ Βιβλιοθηκες (Βιβλιοθηκη Ανδρίτσαινας, Βιβλιοθήκη Ντόρης Παπαστράτου, Βιβλιοθήκη Κ.Σταικου,Μ.Χαριτάτου κ.α)   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. 

1980

«Χειρόγραφα πρίν το 1922 στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών»

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικων Σπουδών,τ. 2, Αθηνα 1980 σ.243 -268. 

1982

-«Γύρω από την ιστοριογραφία των Κυδωνιών» Βιβλιοκριτικό Δοκίμιο.

 Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ. 3, Αθήνα 1982,σ.197-208.

στο ίδιο :

- Η βιβλιοθήκη Αθ. Χατζηδήμου 

1985

«Φίλίππου Παπαγρηγορίου Αριστοβούλου: Ανθολόγιο. Θεολογική Σχολή Χάλκης

1853 -1856»

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ. 5, Αθήνα 1984 -1985 σ.187 -239. 

1987

«Μνήμη Εμμανουήλ Τσαλίκογλου»

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ. 6, Αθήνα 1986 -1987,σ.451 -453. 

1989

«Ο εξελληνισμός –εξαρχαισμός των ονομάτων στην Καππαδοκία /19ος αιώνας» Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ. 7, Αθήνα 1988-1989,σ.141 -200 

1991

Η πνευματική ζωή στην Καππαδοκία του 19ου αιώνα. Μια σκιαγράφηση  

στο : Καππαδοκία Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή  

[Λεύκωμα] Φωτογραφίες: Λ.΄Εβερτ ,Ν.Μηναίδη ,Μ.Φακίδη Κείμενα: Α.Μπαλλιάν, Ν.Παντελεάκη, Ι.Πετροπούλου Αθήνα  Aδάμ 1991,σ.40 – 51. 

1992

«Πασαλίδης Πέτρος Το βιβλίον της ζωής μου» επιμέλεια- εισαγωγή Ι.Πετροπούλου   Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ. 9, Αθήνα 1990-1991,σ.253 -280. 

«Γάλλοι περιηγητές στη Μικρά Ασία και η αθηναική τους προσαρμογή»

 Η Λέξη τχ.112,Νοε/Δεκ 1992, σ.931 -935.

1994

«Μανουήλ Γεδέων –Ευγένιος Ιερεύς: Η Ζωοδόχος Πηγή 1886 ή Λόγος Περι του βιβλίου»

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ.10, Αθήνα 1993 -1994,σ.173 -203.

«Η Σορβόννη –μια μαθητεία»

Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ.Θ.Δημαρά.Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών

Αθήνα 1994,σ.159 – 163. 

1996

«L’ imagedel’ Orient»

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ.11, Αθήνα 1995 -1996 σ.415 -421. 

«Μετονομασίες,εξαρχαισμός,εθνική ένταξη. Μικρά Ασία 19ος αιώνας.» Διεθνές Συμπόσιο Πανεπιστημίου Κρήτης «Τα όρια της αρχαίας κληρονομιάς»  1996

Σύγχρονα Θέματα, τχ.64 Δεκέμβριος 1997, σ.93 -96

1998

«Μετονομασίες,εξαρχαισμός,εθνική ένταξη. Μικρά Ασία 19ος αιώνας.»

[δεύτερη επεξεργασία]  Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ,τ.12, Αθήνα 1997-1998,σ.169 – 188

Η ιδεολογική πορεία της Μέλπως Μερλιέ.Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και η συγκρότητηση του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.

 Πρακτικά συνεδρίου Πανεπιστημίου Αθηνών ,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Απρίλιος 1997. «Μαρτυρίες ως πηγή ιστορίας», Αθήνα  1998,σ.117 – 132.

1999

*Κτερίσματα Προσφύγων .

 Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα. Ο Ξεριζωμός και η άλλη Πατρίδα» 1997. Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραίτη, Αθήνα 1999,σ. 163 – 180.

Λείψανα αρχαίας Πολυτελείας [Το Ελληνομουσείο Κυδωνιών πριν το 1821]

΄Αρθρο στην «Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας»επιμ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1999. 

2000

«Αρχείο ΄Ελλης Παπαδημητρίου».

 Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ,τ. 13, Αθήνα 1999 –2000, σ.269 -337.

Τό εφόδιο του ποιητή .

Επίμετρο στο «Τρεις Μέρες στα Μοναστήρια της Καππαδοκίας» του Γιώργου Σεφέρη, 2η  ελληνογαλλική έκδοση, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Αθήνα 2000 .σ.47 – 62.

3η εκδοση ελληνικα : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 2005.

4η εκδοσης ελληνικά Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και ΤΑ ΝΕΑ 2008 

2001

Προσεγγίσεις «Η δυναμική του προφορικού λόγου : ένα παράδειγμα. »

 Τα Ιστορικά, τόμος ΙΗ΄,τχ 34. Αθήνα, Ιούνιος 2001,σ.221 – 225.

«Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του οθωμανικού παρελθόντος στην χριστιανική Ανατολή του 19ου αιώνα.Μια δειγματοληψία.»

 Επιστημονική Ημερίδα της «Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού» Ιανουάριος 2000, Ο Μνήμων ,τ. 23, Αθήνα 2001,σ.269 – 295. 

2002 

Πρόλογος

 Εισαγωγή στην «Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου» του Ιω. Κάλφογλου. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, μετάφραση επιμέλεια Σταύρου Θ. Ανεστίδη.Αθήνα 2002.σ.9 -12.

Μουσικές εξαίσιες και γεύσεις.

 «Μουσικαί Διαχύσεις Οικιακαί» του Μανουήλ Γεδεών. Μορφωτικό ΄Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 2002 σ.7-15.

«΄Ελλης Παπαδημητρίου : Μεσανατολίτικα. Από τη Μαρτυρία του ενός στην μαρτυρία των πολλών»

Αρχειοτάξιο ,αριθ. 4, Μαιος 2002 σ.68 – 94.

Από τους δρόμους των τραγουδιών στους δρόμους των Ελλήνων.

« Η Καθημερινή» τεύχος 2 Ιουνίου 2002. Αφιέρωμα στο ΚΜΣ σ.3 – 7.

 

2004 

Ο εκδημοκρατισμός της γραφής

Πρακτικά Συνεδρίου «Ιστοριογραφία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1833 - 2002». Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.Αθήνα 2004 σ.623 -654. 

Changing frames of Historiography : Cappadocian stories.

Historein, τ. 4, Αθήνα 2003 –2004 

«Επι ξυρού ακμής» Μνήμη Φίλιππου Ηλιού

Σύγχρονα Θέματα τχ.84 Απρίλιος 2004 σ.17 – 22.

αναδημοσίευση : «Επι ξυρού Ακμής» Μνήμη Φίλιππου Ηλιού

Τα Ιστορικά τομος 21 , τχ.41 , σ.434 -444

2005

Τα ωραία φυτώρια

Αφιέρωμα στον Κ.Θ.Δημαρά του περιοδικού «Αντί» τχ.848 – 849, Ιούλιος/Σεπτέμβριος  2005.σ.68 – 71.

2006

FinisGreciae :Από τον παροικιακό ελληνισμό στην εθνική συνείδηση :  Η Πηνελόπη Δέλτα και το Μικρασιατικό ζήτημα.

στον τόμο : Π. Δέλτα. Συγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της επιμ.Α.Ζάννας,πρόλογος Α.Δεληβορριάς Ιστορικό Αρχείο  Μουσείου Μπενάκη. Αθήνα 2006 σ.337 - 381 

«Σμύρνη –Σινασός : Ιστορία δύο πόλεων .Μια ανάγνωση»

Βιβλιοκριτική για τα έργα : HerveGeorgelinLafindeSmyrne , ducosmopolitismeauxnationalismesκαι Χρήστου Χατζηιωσήφ Συνασός ,ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία

Σύγχρονα Θέματα τχ.94 Ιουλιος Σεπτέμβριος 2006 σ.20 – 23. 

Το τελευταίο βλέμμα : Λουκίας Πιστικίδου Προύσα Προσφυγιά Αναμνήσεις 2003

Βιβλιοκριτική . Νεα Εστία τχ.1785, Ιανουάριος 2006 σ.108 – 112.

2007

Ενας εγκυκλοπαιδιστής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Εισαγωγή στο : Σεραφείμ Ν.Ρίζος Η Σινασός τ.1 -2,  επιμ. Σ.Ανεστίδης – Μ.Τζεβελέκη Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα 2007 σ. ιγ΄-κβ΄

Ενα  καλειδοσκόπιο στο χρόνο: Αικατερίνης Κουμαριανού Αθήνα Η πόλη –οι άνθρωποι Αθήνα 2005  

Βιβλιοκριτική. Νέα Εστία τχ.1797, Φεβρουάριος 2007 σ.326 -330

Το καλό εφαλτήριο Τα « Κυδωνιακά Ευρισκόμενα» στο Αρχείο προφορικής παράδοσης  του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου  Ιστορίας Μυτιλήνη και Αιβαλί (Κυδωνίες) Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο επιμ. Π.Μ. Κιτρομηλίδης Π. Μιχαηλάρης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Αθήνα 2007, σ.367 -378. 

FromWesttoEast: ΤheTranslationBridge. An approach from a western perspective

Πρακτικά Συνεδρίου Ways to Modernity in Greece and Turkey Encounters with Europe ,1850 -1950.Anna Frangoudaki and Caglar Keyder (ed.)  Λονδίνο 2007,σ. 91 – 112.

Εκδοση στα ελληνικά: 2008

2008

«Δημήτρης  Ο. Θοιβιδόπουλος»InMemoriam 

Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τ. 15, Αθήνα 2008,σ.467 -471.                                                                            

 «Ενα τρίπτυχο : Αθανάσιος Χατζηδήμος (1910 -1967) Ντόρη Παπαστράτου (1923-1987) Φίλιππος Ηλιού (1931 -2004)»

Τα Ιστορικά , τ. 26, τχ.48 Ιούνιος 2008,σ.125 -138. 

 

Από τη Δύση στην Ανατολή : το ξενο μυθιστόρημα στα καραμανλίδικα

στο : Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού Οι αμφίσημες σχεσεις τους με την Ευρώπη 1850 -1950.επιμέλεια Τσαλάρ Κευντέρ ΄Αννα Φραγκουδάκη  Μετάφραση Κ.Κουρεμένος ,Αθήνα 2008  σ.145 -180

(επεξεργασία της αγγλικής εκδοσης του 2007)

 

2009

Απο τα εν οίκω στα εν Δήμω

Βιβλιοκρισία στο Π.Σ.Δέλτα ΄Ιων Δραγούμης,επιμέλεια Α.Ζάννας Αθήνα 2008.

« Ελευθεροτυπία» Αφιέρωμα στην Π.Σ.Δέλτα Βιβλιοθήκη 15 Μαίου 2009, σ.14 -15.

Les Nuits orientales d’Edward Young ou La Melancolie dans les divers alphabets nationaux

Πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου «Ρωμιοί της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης 1821 -1964» Ecole Francaise d’ Athenes ,Institut Francais d’ Etudes Anatoliennes / Istanbul ,Κεντρο Μικρασιατικών Σπουδών.Φεβρουάριος 2006

2008

 

7 Μαίου. Συμμετοχή στην παρουσίαση της έκδοσης

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος ΄Εντυπες Ακολουθίες Αγίων. Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου εποπτεία- εισαγωγή Κρίτων Χρυσοχοίδης Αθήνα 2007 .

Ομιλητές:Συμεών Πασχαλίδης ,Κρίτων Χρυσοχοίδης, Ιωάννα Πετροπούλου.

Μουσείο Μπενάκη. 

« Ένα τρίπτυχο. Αθανάσιος Χατζηδήμος (1910-1967) Ντόρη Παπαστράτου (1923-1987) Φίλιππος Ηλιού (1931-2004)»

Αρθρο. Τα Ιστορικά,  23, ( Ιούνιος 2008), σ.125 – 138.

«Η Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας JosephHammervonPurgstall στα ελληνικά (1870 – 1874).Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα.»

Αρθρο.Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15,2008 σ.291 -324.

2009

18 Φεβρουάριου

Συμμετοχή στην εκδήλωση για παρουσίαση της έκδοσης

Πηνελόπη Σ.Δέλτα  ΄Ιων Δραγούμης επιμέλεια Αλ.Π.Ζάννας Ερμής 2009

Μουσείο Μπενάκη

Ομιλήτρια Ιωάννα Πετροπούλου 

15 Μαίου

Από τα εν οίκω στα εν δήμω

Αρθρο . Βιβλιοκρισία για την έκδοση                                                               

Πηνελόπη Σ.Δέλτα  ’Ιων Δραγούμης επιμέλεια Αλ.Π.Ζάννας Ερμής 2009

Ελευθεροτυπία σ.14 -15 

Μνήμη Ρένας Σταυρίδη- Πατρικίου (1944-2009)

Τα Ιστορικά, 23, (Δεκέμβριος 2009),σ.463 – 471. 

2010

Centre for Asia Minor Studies

Georges Seferis

Three days in the Monasteries of Cappadocia

Translated by Peter Mackridge

Foreword: Paschalis Kitromilides

Preface : Zisimos Lorentzatos

Commentary :Ioanna Petropoulou

Athens 2010

Επιμέλεια – σχεδιασμός-σχόλια Ιωάννας Πετροπούλου Πρώτη αγγλική έκδοση του οδοιπορικού του Γιώργου Σεφέρη.

Νεα ενημερωμένη εκδοση με προσθήκη λεπτομερούς χρονολογίου.  

9-12 Ιουνίου : Συμπόσιο στην Χάλκη των Πριγκιποννήσων οργανωμένο από το Αμερικανικο Πανεπιστημιο Stockton / NewJersey με τιτλο :

The Greek Orthodox (Rum Orthodoks ) Religious Culture in Ottoman Anatolia

AνακοίνωσηTheperceptionofthedecay

Seferisandthechristianmonuments ofCappadocia

The voice of their heirlooms, their long journey through time

αρθρο στονδιγλωσσοκατάλογοRelics of the Past Treasures of the Greek Orthodox Church and the Population Exchange edited by Anna Ballian The Benaki Museum  Collections  (2010 ) σ.25 - 33

Ο κατάλογος συνοδευε εκθεση που οργανώθηκε για τα εγκαινεια του Μουσειου χριστιανικής τέχνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

στο ορθόδοξο κέντρο του Chambesy.  Ελβετια [3.2.2011]

2011

Δημοσίευσα κριτική βιβλίου στα Ενθέματα  της εφημερίδας Αυγή στο φύλλο της 24 Ιουλίου  2011, σ.30 -31 

Η τριπλή μαρτυρία του Λευτέρη Τσίλογλου

Σκέψεις με αφετηρία το βιβλιο του Λ. Τσίλογλου Και όμως ήταν όμορφα,Μαρτυρίες Κέδρος,Αθήνα 2010. 

2012

Ιανουάριος

Τα κείμενα και τα ταξίδια

Βιβλιοκρισία για το έργο : Στέλλα Παναγιωτοπούλου ΄Εξοδος προς Καππαδοκία, μυθιστόρημα Το Ροδακιό, Αθήνα 2011.

The books’ journal τχ15 Ιανουάριοςσ.86 – 88.

27 Νοεμβρίου 2012

“The ideal of Greek Antiquity in the Christian East/ 19th century ”

Ομιλία στα εγκαίνεια του

Colloquium Anatolia Revisited 1821 -1922,Archaelogical Explorationsand the Legacy of Greece 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.

2013

Ιανουάριος

Από το ναό στο Μουσείο :τα μικρασιατικα κειμήλια και το ταξίδι τους μέσα στο χρόνο

Ομιλία στο συλλογο Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου στις 24 Ιανουαρίου 2013.

 

Eκθεση  Εργασίας για το  1998.                                           Ιωάννα Πετροπούλου.

Α.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Κατατάχθηκε και καταγράφηκε το Αρχειο . Περιλαμβάνει γραπτά τεκμήρια και εικαστικό υλικό - εκδεδομένο/ανέκδοτο. Καταλογογραφήθηκε.΄Απομένει η μεταφορά των στοιχείων σε υπολογιστή.

Προορίζεται για τον επόμενο τόμο του Δελτίου Κ.Μ.Σ.          [υπο δημοσίευση].

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ.

Περατώθηκε η επεξεργασία της επιστολογραφιας ,ολοκληρώθηκε το στάδιο της έρευνας των 2800 επιστολών. Η εκπόνηση του έργου βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής. [ετη : 1853 - 1872]

Η τελική σύνθεση [σύνολο ετών : 1853-1903] προγραμματιζεται να  παραδοθεί στο τέλος του 2000.                                                                       [υπο έκδοση]

 Β.                                                                 

Δημοσιεύθηκαν:

1. Μάρτιος 1998¨: “ Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ο δίσκος του Νέυτωνα-επαναλειτουργία” .Άρθρο, Κυριακάτικη Αυγή ,” Ενθέματα” ,8 Μαρτιου 1998.

2. Μαιος 1998: “Η ιδεολογική πορεία της Μέλπως Μερλιέ. Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί η συγκρότηση του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης”

σσ.117 -132.

Επιστημονική  ανακοίνωση στον τόμο: Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή ιστορίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα  Ιστορίας  και Αρχαιολογίας .Διεθνής Ημερίδα, Πρακτικά, Εκδόσεις Κατάρτι , Αθήνα, 1998.

  Γ.

Διάλεξη :

“Απο την Ανατολή στην Δύση. Απο την Δύση στην Ανατολή.

Η περίπτωση του Φίλιππου Αριστόβουλου [ Νέβσεχιρ 1832 -1903]”

Βόλος , Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 1998.

Συμμετοχή σε κυκλο εκδηλώσεων με τίτλο “Καππαδοκία ,η άγνωστη πλευρά της Μικράς Ασίας’. Οργανώθηκε απο το Δημοτικό Κεντρο Ιστορικών Ερευνών Τεκμηρίωσης Αρχείων και Εκθεμάτων του Δήμου Βόλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καππαδοκών ,                                                         [υπό δημοσίευση]