Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Αλέξης Πολίτης


Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1963-1968) και στο Université ParisIV (Sorbonne) (1973-1975). Από το 1976 έως το 1989 εργάσθηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και από το 1989 έως το 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (με αντικείμενο τη νεοελληνική φιλολογία). Τώρα είναι ομότιμος καθηγητής της ίδιας Σχολής.

Κυριότερες αυτοτελείς εργασίες του:  Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, 31985· «Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηραίου». Επανέκδοση της πρώτης βενετικής έκδοσης του 1749, εισαγωγή και επιμέλεια, Αθήνα 1983· Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, ²1999· Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες και νοοτροπίες στη Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 1993, 32003· Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Α΄-Β΄, Ηράκλειο  1999, 32000· Υποσημειώσεις και παραπομπές, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 1998, 32001· Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα Α΄. Από την παιδεία στην Λογοτεχνία, ανθολόγηση και φιλολογική επιμέλεια, Αθήνα 2000· Το μυθολογικό κενό. Δοκίμια και σχόλια για την ιστορία, τη φιλολογία, την Ανθρωπολογία, και άλλα, Αθήνα 2000· Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια, χρονολόγια, κ.ά., με τη συνεργασία του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας Μαθιουδάκη, Ηράκλειο 2002, 22005· Αποτυπώματα του χρόνου. Ιστορικά δοκίμια για μια μη θεωρητική θεωρία, Αθήνα 2006∙ Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις, Περνώντας από την προφορική στη γραπτή παράδοση, Μικρά αναλυτικά, Ηράκλειο 2010.   

Συντονιστής της ηλεκτρονική βάσης δεδομένων που δημιούργησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΝΕΜΗ (http:// anemi.uoc.gr). Έχει επίσης επιμεληθεί τη βάση δεδομένων Νεοελληνική προσωπογραφία (http://argo.ekt.gr)· συμμετέχει στη σύνταξη του περιοδικού Κονδυλοφόρος ενώ παλαιότερα έχει συμμετάσχει στις συντακτικές επιτροπές των περιοδικών Ο Ερανιστής, Μνήμων και Αριάδνη, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού και Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, καθώς και του Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη. Μελέτες και άρθρα-του έχουν δημοσιευτεί κυρίως στα παραπάνω περιοδικά, σε σύμμικτους τόμους και συλλογικά έργα, στα περιοδικά Αντί, Ο Πολίτης, καθώς και στις εφημερίδες Η Αυγή, Το Βήμα, Καθημερινή. Από τον Ιούλιο του 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

Ζει στο Ρέθυμνο και είναι παντρεμένος με την Αγγέλα Καστρινάκη.

 

Αναλυτική βιβλιογραφία του και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.philology.uoc.gr/staff/politis/gr.htm ).

 

 

Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Α΄. Αυτοτελή δημοσιεύματα

1. Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα (Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη) 1973, 31985, ξδ΄+160 σελ.

2. Κατάλοιπα Fauriel και Brunet de Presle. Αναλυτικός κατάλογος, Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.) 1980, λβ΄+109 σελ.

3. Καταγραφή εγγράφων, χειρογράφων, εντύπων Ρόδου και Σύμης, Λουκία Δρούλια, Αλέξης Πολίτης, Τριαντ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Τετράδια Εργασίας Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε., 2 (1982) ιβ΄+59 σελ.

4. «Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηραίου». Επανέκδοση της πρώτης βενετικής έκδοσης του 1749, εισαγωγή και επιμέλεια, Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.) 1983, νς΄+56+48 πιν.

5. Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις, προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, Αθήνα (Θεμέλιο) 1984, ²1999, 423 σελ.+16 πιν.

6. Η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου στην Ανδρίτσαινα, Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.) 1987, 728 σελ. [εισαγωγή και φιλολογική επιμέλεια]

7. Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες και νοοτροπίες στη Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα (Ε.Μ.Ν.Ε.- Μνήμων) 1993, 146 σελ., 21998, 160 σελ., 32003

8. Υποσημειώσεις και παραπομπές, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 1998, 32 σελ., 21999· 32001· πρώτη δημοσίευση, Μνήμων, 12 (1989) 172-183

9. Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Α΄, Η έκδοση του 1824-1825, Β΄, Ανέκδοτα κείμενα, Αναλυτικά κριτικά υπομνήματα, Παράρτημα, Επίμετρα, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 1999, 386+346 σελ. 21999

  –. Η δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 1999, 19 σελ. [και Ο Πολίτης, τχ. 64 (Μάιος 1999) 45-50]· εντάχθηκε στο Α΄ 15∙ και «Lasecondeviedeschansonspopulairesgrecques. Modes d’incorporation de l’élément populaire dans l’intelligentsia du XIXe siècle», The Historical Review. LaRevueHistorique, 8 (2011) 47-59

10. Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα Α΄. Από την παιδεία στην Λογοτεχνία, ανθολόγηση και φιλολογική επιμέλεια, Αθήνα (Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού) 2000, 385 σελ.

11. Το μυθολογικό κενό. Δοκίμια και σχόλια για την ιστορία, τη φιλολογία, την Ανθρωπολογία, και άλλα, Αθήνα (Πόλις) 2000, 223 σελ.

12. Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια χρονολόγια, κ.ά., με τη συνεργασία του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας Μαθιουδάκη, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2002, 280 σελ., 22005, 345 σελ. [Προσθήκες και διορθώσεις: Κονδυλοφόρος, 2 (2003) 291-302 και 3 (2004) 193-214]

13. Αποτυπώματα του χρόνου. Ιστορικά δοκίμια για μια μη θεωρητική θεωρία, Αθήνα (Πόλις) 2006, 230 σελ.

14. Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις∙ Περνώντας από την προφορική στη γραπτή παράδοση∙ Μικρά αναλυτικά, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2010, 439 σελ.

15. Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα. Μεταγραφή, Σημειώσεις Γιάννης Βλαχογιάννης, Α΄-Γ΄, Αθήνα (Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη) 2011, 383+387+251 σελ. [γενική επιμέλεια, σύνταξη χρονολόγιου, ευρετηρίου, γλωσσαρίου, επιμέτρων από κοινού με τη Γεωργία Παπαγεωργίου∙ αναδημοσιεύθηκε, με σημαντικές περικοπές, και δίχως να ερωτηθώ, ως προσφορά με την εφημ. Η Καθημερινή, 2 και 9.2.2014]

Β΄. Άρθρα

[Δεν αριθμούνται όσα έχουν συμπεριληφθεί, επεξεργασμένα, σε αυτοτελείς τόμους.

 Ένας αστερίσκος παραπέμπει στο Α΄ 11, δύο στο Α΄ 13, και το σύμβολο , στο Α΄ 15]

  1. «Η προσγραφόμενη στον Ρήγα πρώτη έκδοση του Αγαθαγγέλου», Ο Ερανιστής, 7 (1969) 173-192

  –. «Το δημοτικό τραγούδι», Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΑ΄, Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1975, 284-299

  2. «Κοραής και Φοριέλ», Ο Ερανιστής, 11 (1974 [=1980]) 264-295

  3. «Προσπάθειες και σχέδια του Φοριέλ για μια δεύτερη έκδοση της συλλογής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών», Μνήμων, 7 (1978) 60-83

  –. «Η ενσωμάτωση των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στη γραπτή νεοελληνική παράδοση», Σύγχρονα θέματα, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1979) 101-108

  4. «Μια κρίση του Α. Μουστοξύδη (1825) για τον Ύμνο του Σολωμού», Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, 89-97

  5. «Ν. Σ. Πίκκολος και Φοριέλ, και ένα αυτόγραφο του Στέφανου Κανέλου», Ο Ερανιστής, 16 (1980) 1-27 και 301-305

  6. «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», Ο Ερανιστής, 17 (1981) 274-277

  7. «Το βιβλίο μέσο παραγωγής της προφορικής γνώσης. Δυσκολίες και προβληματισμοί γύρω από το θέμα», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Πρακτικά Α΄ διεθνούς συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1982, 271-282· και μεταφρασμένο, «Lelivrecommeproducteurdeconnaissanceorale», Gutenberg-Jahrbuch, 1985, 252-257

 –. «Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών. Η αντίφαση και οι αναγκαιότητες», Τα Ιστορικά, 1, τχ. 1 (Σεπτ. 1983) 200-203

   8. «Ο πεζός λόγος. Δύο μαρτυρίες του 1945», Μνήμων, 9 (1984) 255-266

   9. «Η διαφοροποίηση της ελληνικής στάσης απέναντι στους Βουλγάρους», Η Αριστερά σήμερα, τχ. 8 (1984) 58-62∙ γαλλική μετάφραση TheHistoricalReview, 4 (2007) 105-118∙ σε αρκετά επεξεργασμένη μορφή θα κυκλοφορησεις στον τιμητικό τόμο για την NadjaDanova

  –. «Το λέει και το τραγούδι», Τα Ιστορικά, 2, τχ. 3 (Μάιος 1985) 200-203

  –. «Η γένεση του ενδιαφέροντος για τα δημοτικά τραγούδια. Όψεις και χρήσεις του φαινομένου», Πρακτικά Δ΄ πανελλήνιου συμποσίου ποίησης, Αθήνα 1984, 379-396· προδημοσίευση, Σπείρα, τχ. 4-5 (άνοιξη-καλοκ. 1985) 119-133

  10. «Μυθιστορήματα, αγορά και παραγωγή του βιβλίου. Σκέψεις γύρω από μία πληροφορία των μέσων του 19ου αιώνα», Μνήμων, 10 (1985) 293-294

   –. **«Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα του προφορικού πολιτισμού», Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1986, 193-199· και μεταφρασμένο Historicitè delenfanceetdelajeunesse, Αθήνα 1986· προδημοσίευση, εφημ. ΗΑυγή, 25.12.1985

  11. «Brigandage-excédents économiques-élevage», Actes du IIème Colloque Internationale d’Histoire. «Economies Méditerranéennes: Equilibres et Intercommunications», II, Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.) 1985, 155-170∙ ελληνικά (ελαφρώς επεξεργασμένο) «Ληστεία, οικονομικά πλεονάσματα, κτηνοτροφία. Υποθέσεις για το πλέγμα που τα συνδέει, 18ος-19ος αι.», Νέα Εστία, 173, τχ. 1857 (Μάρτ. 2013), 97-115

  12. «Η μορφή του καπετάν Μπασδέκη», Μνήμων, 11(1986) 1-31· προδρομική μορφή: «À lalimitedelarévolteprimitive. Les armatoles de Pélion et le capitaine Basdekis», Questions et débats sur l’Europe centrale et orientale, 4 (Δεκ. 1985) 123-131

   13. [Σχόλιο για τη μετάφραση και τον ποιητή] Novalis, Ύμνοι στη Νύχτα και άλλα ποιήματα, μεταφρασμένα από τον Γ. Ν. Πολίτη, Αθήνα 1986, 79-88· 2Αθήνα (Καστανιώτης - Διάττων) 2001, 61-67 (όπου του όνομα του μεταφραστή λανθασμένα: Ν. Γ. Πολίτης)

   14. «Τέσσερις ιδιωτικές βιβλιοθήκες μέσου τύπου», Τετράδια Εργασίας Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε., 9 (1987) 131-234· μερική προδημοσίευση: «Η βιβλιοθήκη του Αμφιλόχιου Παρασκευά. Προσπάθειες για μια τυπολογία των βιβλιοθηκών», Ήπειρος. Κοινωνία-Οικονομία 15ος-18ος αιώνας, Γιάννινα 1987, 347-356

   –. **«Άτυπη καθημερινή έρευνα», Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, Η διδασκαλία της ιστορίας στη Μέση εκπαίδευση, Αθήνα 1988, 118-121· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 11.5.1986

   15. «Ένας αρματολός στο Πήλιο, παραμονές της Επανάστασης», Γιώργος Χουρμουζιάδης, κ.ά, «Μια μέρα . . .». Δεκαπέντε ιστορίες καθημερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή-μας, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 1988, 227-257

    –. *«Ο φόβος του κενού. Στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος», Τα Ιστορικά, τχ. 9, (Δεκ, 1988) 371-374· αναδημοσίευση από εφημ. Η Αυγή, 9.10.1988

   16. «Μνήμη Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος», Τίτος Πατρίκιος κ.ά., Μνήμη Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Πέντεομιλίες, Αθήνα (ΕταιρείαΣπουδών) 1989,12-16

   17. «La diffusion des chants revolutionaires», Actes du IIIème Colloque Internationale d’Histoire. «La Révolution française et l’Hellénisme moderne», Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.)1989, 421-429·καιελληνικά, «Ηδιάδοσητωνεπαναστατικώνθουρίων», Διαβάζω, τχ. 235 (21.3.1990) 66-70·αναδημοσίευση, ΕλληνικήΡαδιοφωνίαΤηλεόραση. Τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών. Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 21.00, Ρήγας. Σολωμός. Εις μνήμην, Αθήνα 1998, 62-69

    –. **«Ο διπλός χρόνος των αρχείων», Μνήμων, 12 (1989) 232-234

   18. «Άγνωστα νεανικά ποιήματα του Τερτσέτη», Πρακτικά Ε΄ διεθνούς Πανιονίου συνεδρίου, Δ΄, Αργοστόλι 1991, 213-235

   19. «Η διδασκαλία της φιλολογίας: ένα παράδοξο, Τα Ιστορικά, τχ. 18-19, (1993) 263-265 [αναδημοσίευση από εφημ. Το Βήμα, 19.9.1993]

   20. «Καταγραφές προφορικής ιστορίας, 1824 (Κλέφτες και αρματολοί)», Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Κατηφόρη, Αθήνα 1994, 43-61

   21. «Πατρίς - Αλήθεια. Ένα αξίωμα του Π. Κοδρικά, και κάποιες παραλλαγές-του στον δέκατο ένατο αιώνα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη (Παρατηρητής) 1994, 265-271

    –. «Για μια ιστορία της νοθείας των δημοτικών τραγουδιών», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Όψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας, 5η επιστημονική συνάντηση, Θεσσαλονίκη 1994, 93-109

    –. «Ο κόσμος του δημοτικού τραγουδιού», Πρακτικά όγδοου διήμερου εκπαιδευτικού προβληματισμού. Ο λαϊκός πολιτισμός και το σχολείο, παράρτημα 8 του περ. Απόψεις, Αθήνα 1994, 31-38· τροποποιημένη αναδημοσίευση, Δήμος Ακρωτηρίου, Το ριζίτικο τραγούδι. Πρακτικά συνεδρίου (25, 26 και 27 Ιουλίου 2003), επιμ. Κώστας Μουτζούρης, Χανιά 2009, 21-30.

    –. *«Διερευνώντας τις δομές του λαϊκού πολιτισμού: τα επάλληλα πολιτισμικά στρώματα», Τα Ιστορικά, τχ. 20 (Ιουν. 1994) 147-149 [αναδημοσίευση από εφημ. Το Βήμα, 16.1. 1994]

    –. «Οι ρίμες. Έμμετρες αφηγήσεις περιστατικών», Τετράδια Εργασίας Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε., 15 (1995) 79-90

  22. «Ο Μανουήλ Βερνάρδος και η συμβολή-του στη συλλογή του Φοριέλ» Πεπραγμένα του Ζ΄ διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, Γ1, Ρέθυμνο 1995, 429-447

  23. «Το παραμύθι των αστών. Σκέψεις για τις απαρχές του νεοελληνικού μυθιστορήματος», Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία, Αθήνα 1995, 97-105

  24. «1821-1831. Η νεοελληνική ποίηση σε επαναστατική περίοδο», Τα Ιστορικά, 13, τχ. 24-25, (Δεκ. 1996) 129-138· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 24.3.1996

   –. «Της Αγιάς Σοφιάς το τραγούδι», Το Γιοφύρι, 14 (Σίδνεϊ, 1994-96) 107-111 [προδημοσίευση, εφημ. Η Εποχή, 27.3.1994

  25. «Δίγλωσσες εκδόσεις νεοελληνικών κειμένων. Πρόταση για μια εκδοτική σειρά», Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη. Πρακτικά Συνάντησης των ευρωπαίων νεοελληνιστών, Αθήνα 1996, 338-341

   –. ○Δημοτικό τραγούδι, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου [Αυτοτελές τρίπτυχο. Σχολιασμένη βιβλιογραφία]

  –. **«Παράδοση και ιστορία. Η Αριστερά και το εθνικό παρελθόν», Επιστημονικό Συμπόσιο: Επιθεώρηση Τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 1997, 243-254

  26. «Η μετάφραση της Κορίννας στα 1835. Η ώρα της πεζογραφίας», Από τον “Λέανδρο” στον “Λουκή Λάρα”. Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, επιμ. Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο 1997, 205-225

   –. *«Ο θούριος του Ρήγα “Ώς πότε παλικάρια”. Ιδεολογικοί τόποι 1797, 1824», Αντί, τχ. 652 (16 Ιαν.1998) 50-51

  27. «From Christian Roman emperors to the glorious Greek ancestors», στο Byzantium and the Modern Greek Identity, επιμ. DavidRicks και PaulMagdalino, Λονδίνο 1998, 1-14· και ελληνικά, επεξεργασμένο, «Από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες στους ένδοξους αρχαίους προγόνους», Ο Πολίτης. Δεκαπενθήμερος, τχ. 32 (21.2.1997) 12-20

  28. «Ποιητικές Ανθολογίες 1830-1930. Ανιχνεύοντας τη γραπτή παράδοση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, επιμ. Χ. Λ. Καράογλου, Θεσσαλονίκη 1998, 405-429

  29. «Μα αφού έτσι υπέγραφε ο ίδιος!» , Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής, 6 (1998-99) 172-173

  30. «Βιβλιογραφικά για τη δεύτερη έκδοση του Παπαρρηγόπουλου και κάποιες σχετικές αγγελίες», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής, 6 (1998-99) 174-177

  31. «Αναζητώντας την πεζογραφία και τους πεζογράφους. 1830-1880», Αστέριος Αργυρίου κ.ά. (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981, Α΄, Αθήνα (Ελληνικά γράμματα) 1999, 85-96

  32. «Για τη γένεση της εθνικής συνείδησης, άλλη μια φορά. Κοραής και Βολταίρος», Ο Πολίτης, τχ. 60 (Ιαν. 1999) 47-50

   –. «Από την περιγραφή στη δραματική συμπύκνωση. Σκέψεις για την τυπολογία της σταδιακής εξέλιξης ενός κλέφτικου τραγουδιού», Μανδραγόρας, τχ. 22-23 (Δεκ. 1999) 135-137

  33. «Τεχνητές διαχρονίες και αναγκαστικά ζεύγη. Σημειώσεις για τις στρατηγικές της επανακυκλοφορίας βιβλίων κατά τον Μεσοπόλεμο», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής, 7 (2000) 169-179

   –. «Ίχνη της γραπτής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση. “Ο Νικολάκης εις τον Νάδη”, Jeannarakis και Ελπίς Μέλαινα», Πεπραγμένα Η΄ διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, Γ΄1, Ηράκλειο 2000, 369-377

  34. «Αθησαύριστη βιογραφία του Πάνου Δ. Ηλιόπουλου», Μικροφιλολογικά, 10 (φθιν. 2001) 15-19

  35. «Greek Folk-Songs», στο Greece. Books and Writers, Αθήνα (National Book Center of Greece, Ministry of Culture) 2001, 82-85

  36. «Εθνοκεντρισμός και ευρωπαϊσμός. Ζητήματα ιδεολογίας στο έργο του Αλ. Ρ. Ραγκαβή», Επιστημονικό συμπόσιο. Ο Ρομαντισμός στην Ελλάδα.(12 και 13 Νοεμβρίου 1999), Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2001, 221-238

    –. «Στα Γιάννινα του Αλή Πασά, περί το 1815, αναζητώντας το ελιξίριο της ζωής. Η ρίμα του Σέργιου του Σαλονικιού», Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ., Α.Π.Θ., Πρακτικά Η΄ επιστημονικής συνάντησης. Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα νεοελληνικής φιλολογίας, Αθήνα (Ερμής) 2001, 53-63

    –. *«Διερευνώντας τις δομές του λαϊκού πολιτισμού. Σύστημα και αντισύστημα», Ο ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Λαογραφία και ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, επιμ. Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, Θεσσαλονίκη 2001, 114-119· προδημοσίευση, εφημ. Αυγή, 8.11.1998

  37. «Φύσα θάλασσα πλατιά… Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η γενιά-του», Νέα Εστία, 151 (2002) 461-471, [σε πρωιμότερη μορφή, εφημ. Η Αυγή, 15.7.2001]

  38. «Συμπληρωματικά στη βιογραφία του Πάνου Δ. Ηλιόπουλου», Μικροφιλολογικά, 11 (άνοιξη 2002) 14-17

  39. «Κυκλοφορίες βιβλίων, τεχνητοί εκσυγχρονισμοί, κατάλογοι θεατρικών έργων και ο Χαρ. Δημόπουλος», Κονδυλοφόρος, 1 (2002) 265-271

  40. «Κορίννα, ή περί πεζογραφίας λόγος. Αθήνα, 1835. Σχολιάζοντας στις εφημερίδες τη μετάφραση του Ε. Α. Σίμου», Μνήμων, 23 (2001 [= Νοε.2002]) 113-152

  41. «Η τελευταία επεξεργασμένη από τον συγγραφέα έκδοση; Αντιρρήσεις, αντιπροτάσεις και άλλα», Εκδοτικά προβλήματα και απορίες. Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, Αθήνα (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 2002, 187-197

  42. «Πρόλογοι και επίλογοι», Νέα Εστία, 151 (2002) 261-266

  –. «Για ένα corpus των δημοτικών τραγουδιών. Έρανος συλλογών του 19ου αιώνα», Αριάδνη, 9 (2003) 181-188

  –. «Η ξενιτιά στη μακρά και στη μέση διάρκεια. Σκόρπιες σκέψεις και προσπάθειες τυπολογίας», Κανίσκι Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον Guy-MichelSaunier, Αθήνα 2003, 123-132

  43. «Υπήρχε λοιπόν πεζογραφική παράδοση στα Επτάνησα;», Νέα Εστία, 154 (Ιούλ.-Αύγ. 2003) 70-78 [πβ. απάντηση Νάσου Βαγενά, 79-116]

  44. «Η αρχαιοελληνική γένεση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, 1760-1830», Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ρεθύμνης, Αναζητήσεις, 9-10 (2003) 147-151

  –. **«Φιλολογία και Ιστορία. Οι διαφορές των αντικειμένων και οι μεταλλαγές στις προσεγγίσεις», Κονδυλοφόρος, 2 (2003) 231-235 [αρχική δημοσίευση: εφημ. Η Αυγή, 28.11.1999]

  45. «Δύο ποιήματα του Δημητρίου Μουρούζη που αποδόθηκαν κατά λάθος στον Κωνσταντίνο Αριστία», Μικροφιλολογικά, τχ. 14 (φθιν. 2003) 4-5

  –. «Από τη λειτουργική στην αισθητική χρήση του δημοτικού τραγουδιού», Νέα Εστία, 154 (Δεκ. 2003) 779-798

  46. «Ποίηση και πεζογραφία στα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, επιμ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Γ΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 2004, 327-344 [προδημοσίευση, ένθετο στην εφημ. Τα Νέα, 22 και 23 12.2003]

  47. «Λογοτεχνία και διανόηση (1880-1909)», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, επιμ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ε΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 2004, 231-246 [προδημοσίευση, ένθετο στην εφημ. Τα Νέα, Μάρτης 2004]

  48. «Αναζητώντας τις διαστρωματώσεις του αναγνωστικού κοινού. Η μαρτυρία του βιβλιοπώλη εκδότη Εμμ. Γεωργίου», Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώνας. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001, Αθήνα 2004, 529-560

  49. «Τέσσερις αθησαύριστες μεταφράσεις πεζών ποιημάτων του SalomonGessner, 1820», Ο Ερανιστής, 24 (2003 [=2004]) 206-214

  50. «Η απουσία της πεζογραφίας στα χρόνια του Αγώνα (1821-1831) », Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. ΠρακτικάΙ΄επιστημονικήςσυνάντησης, Θεσσαλονίκη (University Studio Press) 2004, 199-214

  51. «La conquista di Costantinopoli. Un cazo particolare della ricezione di Bizanzio nell’ideologia neogreca», Niccolò Tommaseo: Popolo e Nazioni italiani, corsi, greci, illirici. Atti del Convegno internazionale,επιμ. Francesco Bruni,Ρώμη και Πάδοβα (Antenore) 2004, 415-433

  52. «Οι Ανθολογίες, ο Σεφέρης, και η ποίηση της δεκαετίας 1930-1940. Κάποιες επισημάνσεις», Γιώργος Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης, επιμ. Μιχ. Πιερής, Αθήνα (Μεσόγειος) 2004, 183-196

  –. **«Η πνευματική ζωή», Η Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες, επιμ. Αλίκη Σολωμού-Προκοπίου και Ιφιγένεια Βογιατζή, Αθήνα (Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία) 2004, 249-271 [και αγγλική έκδοση, AthensinthelateNineteenthCentury. ThefirstInternationalOlympicGames, Αθήνα 2004, 249-271]

  53. «Παράδοση και παραδοσιακός πολιτισμός», Τα Ιστορικά, Αφιέρωμα στον Φίλιππο Ηλιού, 21, τχ. 41 (Δεκ. 2004) 308-316

  54. «Τα Απόκρυφα της Ιεράς Εξετάσεως, υπό Μ. Β. Φερεάλου, Αθήνα 1849», Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη-EudalSolá, Γρανάδα 2004, 473-480

  55. «Γραμματολογικές απογραφές και συνθετικές θεωρήσεις της λογοτεχνίας. Η σταδιακή πορεία, Α΄, 1821-1871», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Δ΄ διεθνές συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Πρακτικά, επιμ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Α΄, Αθήνα 2004, 321-342· προδημοσίευση, χωρίς παραπομπές, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 82 (Ιούνιος 2003) 77-84

  56. «Αναζητώντας ορισμένους σταθμούς στην εξέλιξη της πεζογραφίας του 19ου αιώνα», Νέα Εστία, 157 (2005) 557-568· και γαλλικά «À larecherche des étapesdel’évolutiondelaproseduXIXesiècle», στο HenriTonnet (επιμ.), Autourduromangrecmoderne. Sept études, περ. sogeios, 29-30 (2006) 11-22

  57. «Πρόλογος» στο: Βολταίρος, Καντίντ ή η αισιοδοξία, Αθήνα (Πόλις) 2005, 7-13

  58. «Αρχαιόθεμα μυθιστορήματα, 1790-1900. Και πάλι το βάρος της αρχαίας κληρονομιάς;», Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο βυζαντινό και νεοελληνικό μυθιστόρημα, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης και Μιχαήλ Πασχάλης, Αθήνα 2005, 125-167∙ συνοπτικά, «Αρχαιόθεμα μυθιστορήματα στο ελληνικό κράτος», εφημ. Η Καθημερινή. Επτά ημέρες, 9.2.2003

  –. «Χειρόγραφες και έντυπες συλλογές δημοτικών τραγουδιών τον 19ο αι. Οι μεταξύ-τους διαπλοκές», Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες, επιμ. D. Holton, Τ. Λεντάρη, U. Moennig, P. Veileskov, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2005, 365-373

  59. «Ειρηναίος Ασώπιος. “Τα διπλά του γείτονος”», Αμάλθεια, 37 τχ. 142-143, (Ιαν.-Ιουν. 2005) 7-14

  60. «Οι δυσκολίες της κατανοητής ποίησης» [Για τον Γιώργη Μανουσάκη], Θαλλώ, 16 (καλοκαίρι 2005) 171-177

  61. «Σημείωμα στην ελληνική έκδοση», Βικτόρ Ουγκό, Η Παναγία των Παρισίων, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Βάνα Χατζάκη, Αθήνα (Σμίλη) 2005, 659-668

  62. «Πρώιμες βυρωνικές τύχες, 1816-1820», Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, επιμ. Μαίρη Μικέ κ.ά., Αθήνα (Σοκόλης) 2005, 271-283

  63. «Ένα πορτρέτο ή μάλλον σκίτσο γιατι τα χρώματα λείπουν» [Για τον Μανόλη Αναγνωστάκη], Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 30 (2005) 12-17· μερική προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 26.6.2005

  64. «Οι Θούριοι του Ρήγα και ο Ύμνος του Σολωμού. Εθνικοί και κοινωνικοί τόποι», Κονδυλοφόρος, 4 (2005) 19-29

  65. «Κοιτάζοντας τον καθρέφτη του μύθου», Εμβόλιμον, 53-54 (Άσπρα Σπίτια, Καλοκαίρι 2006) 9-18

  66. «Με της ποίησης τα άλογα λυμένα. Η απορρόφηση της θρησκευτικής πίστης στην ποιητική έκφραση του Σολωμού», Ο Ερανιστής, 25 (2005 [=2006]) 245-260

  67. «Ερωτόκριτος και προφορική παράδοση», Ζητήματα ποιητικής στον “Ερωτόκριτο”, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης, Ηράκλειο (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη) 2006, 395-411

  68. «Αθησαύριστα δημοτικοφανή ποιητικά κείμενα του Γ. Τερτσέτη, ή συνθεμένα κατά μίμηση του ύφους-του», Αριάδνη, 12 (2006) 131-154 (και διόρθωση, 14, 2008, 166)

  69. «Ο “χορός του Ζαλόγγου”. Πληροφοριακοί πομποί, πομποί αναμετάδοσης, δέκτες πρόσληψης», Μύθοι και ιδεολογήματα στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη) 2007, 267-298· προδημοσίευση, Ο Πολίτης, τχ. 139 (Δεκ. 2005) 35-43

   70. «Η ενασχόληση με την πρώιμη νεοελληνική φιλολογία στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφύλιο πολέμου», Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον Φίλιππο Ηλιού, επιμ. Χρήστος Λούκος, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2007, 115-133

   71. «Γλώσσα, Διαφωτισμός και εθνική συνείδηση. Αντίπαλες ιδεολογίες στις αρχές του 19ου αιώνα», Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Α΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 2007, 463-474

   72. «Μια έμμετρη σάτιρα του Σουλτάνου γραμμένη στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, Κονδυλοφόρος, 6 (2007) 135-139

   73. «Literature as national cause: poetry and prose fiction in the national an commercial capitals of the Greek-speaking world», R. Beaton και D. Ricks (επιμ.), The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, and the uses of the Past (1797-1896), Λονδίνο (Ashgate) 2007, 225-238

   74. «Ποίηση στην Ερμούπολη, 1830-1880. Από την ισχνή έξαρση στη σταδιακή εξαφάνιση»,Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι., επιμ. Χριστίνα Αγριαντώνη και Δημήτρης Δημητρόπουλος, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.) 2008, 201-250· μερική προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 4.9.2005

   75. «…Αν ήρχιζε μετά είκοσι χρόνους… Ο Κοραής, οι κοινωνικές ιδέες του Διαφωτισμού και η Ελληνική Επανάσταση», Ο Ερανιστής, 26 (2007 [= Φεβρ. 2009]) 241-254· και Διάλογος. Ένωση Φιλολόγων νομού Ηρακλείου, τχ. 18-19 (Ιούν. 2008) 21-30

   76. «Λογιοσύνη και λογοτεχνία: όρια και επικαλύψεις στον αιώνα της παλιγγενεσίας», Τα όρια των ειδών στην τέχνη σήμερα, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη) 2009, 221-242

   77. «Τοπίο μυστικό», Νέα Εστία, 165, τχ. 1820 Αφιέρωμα στον Γιώργη Μανουσάκη (Μάρτ. 2009) 514-518

   78. «Εν μέτρω Σαπφικώ. Αρχαία μέτρα, αρχαία γλώσσα και ποιητική πράξη στις αρχές του 19ου αιώνα», Κονδυλοφόρος, 7 (2008 [=2009]) 175-184

   79. «Κάτω από τη στάθμη του νερού», Για τον Αλέξανδρο Αργυρίου, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2009, 53-61· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 31.5.2009

   80. «Χρήμα, μόρφωση και πατρίδα. Από τον έμπορο Λουκά Τζίφο στον Λουκή Λάρα του Βικέλα», Παλίμψηστον, 23 (Ηράκλειο 2008 [=2009]) 9-21

   81. «Ματθαίος, επίσκοπος Μυρέων ο Γ΄. Οπαδοί και αντίπαλοι του Διαφωτισμού στην Πάτμο και στης Ηγεμονίες στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα», Μνήμων, 29 (2008 [=2009]) 43-63

   82. «Η αγάπη για την ποίηση και οι αναγκαστικές μεταφράσεις πεζογραφίας. Ο Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίτσης αυτοβιογραφείται», Πολυφωνία. Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης) 2009, 49-103

   83. «Πόσο ταιριάζει η χαμηλή φωνή στα χρόνια του Ρομαντισμού;», Επιστημονικό συμπόσιο «“Χαμηλές φωνές” στη λογοτεχνία» (1 και 2 Δεκ. 2006), Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2009, 281-293· προδημοσίευση, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 106 (Ιούλ.-Σεπτ. 2009) 77-82

   84. «Ταιριάζοντας τον Σολωμό στα μέτρα του κοινού. “Φαρμακωμένη”, “Εις Μοναχήν”, “Ξανθούλα”», Κονδυλοφόρος, 8 (2009 [=2010]) 67-80

   85. «Η εξέγερση του Αλή πασά και η ελληνική επανάσταση. Μια παράλληλη θεώρηση», Αριάδνη, 15 (2009 [=2010]) 75-89· προδημοσίευση, εφημ. ΗΑυγή, 28.3 και 4.4.2010∙ αγγλικήπερίληψη, «Ali pasha and the Greek Revolution», St. Cross College. Record, 19 (2001) 29-30

   86. «Η δημόσια ανάγνωση των Περσών σε φαναριώτικο αρχοντικό τον Οκτώβρη του 1820 και η αφήγησή-της από τον Marcellus στα 1859», Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο… Πρακτικά του Γ΄ πανελλήνιου θεατρολογικού συνεδρίου, επιμ. Αντ. Γλυτζουρής και Κωνσταντίνα Γεωργιάδου, Ηράκλειο 2010, 383-399

   87. «Greece» και «Koray», λήμματα στο TheOxfordCompaniontotheBook, Οξφόρδη (OxfordUniversityPress) 2010∙ το πρώτο συμπεριλήφθηκε και στο TheBook. AglobalHistory, επιμ. MichaelF. SuarezS.J. & H. R. Woudhuysen, Οξφόρδη (OxfordUniversityPress) 2013, 441-446

   88. «Τηγανίζοντας ψάρια στο Μπαλουκλί. Διερεύνηση ενός θρύλου», Εξουσία και Κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, επιμ. Μαρία Κούση, κ.ά., Αθήνα 2010, 393-406∙ προδημοσίευση, Ο Πολίτης, τχ. 157 (Ιούλ-Αύγ. [=Οκτ.] 2007) 38-44

   89. «Ο Ρήγας και η λογοτεχνία», Παλίμψηστον, περ. Γ΄, τχ. 25 (φθιν. 2010) 129-139

   90. «Γλώσσα, λογοτεχνία, Έθνος: η συναρμογή τους στα χρόνια του Ρομαντισμού», ηλεκτρονική έκδοση, κόμβος www.eens.org4ο συνέδριο (Γρανάδα 2010): Ταυτότητες στον ελληνικό χώρο, Β΄, Γρανάδα 2011, 581-580

   91. «Στράτης Μυριβήλης: “Πενηνταπέντε παπαρούνες”, 1942. Από το προφορικό και αυθόρμητο δίστιχο, στο γραπτό και έντεχνο», Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Η μαντινάδα της Κρήτης. Πρακτικά συνεδρίων (Σητεία 2006, Βαρβάροι 2009), επιμ. Κ. Δ. Μουτζούρης, Αρχάνες 2010 [=2011], 271-280

   92. «Διαβάζοντας ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη», Νέα Εστία, 170, τχ. 1848 (Οκτ. 2011) 516-522

   93. «Η Παραλογοτεχνία και ο χώρος του εφήμερου: Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αι.», Τα Ιστορικά, 28, τχ. 54 (Ιούν. 2011) 25-31

   94. «Ενώπιος ενωπίω» [Για τον Τίτο Πατρίκιο], TheBooksjournal, 14 (Δεκ. 2011) 92-97

   95. «Εθνικοί ποιητές», Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, επιμ. Δέσποινα Ι. Παπαδημητρίου και Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης, Αθήνα 2012, 227-244

   96. «Αναζητώντας το κοινό του Μεσοπολέμου», Η νεοελληνική λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση. Πρακτικά συνεδρίου (Πύργος Ηλείας, 14-16 Μαΐου 2010), επιμ. Αθαν. Θ. Φωτόπουλος, Πύργος 2012, 45-62

   97. «Η συγγραφή ως αναγνωστικό τεκμήριο», Κονδυλοφόρος, 10 (2011 [=2012]) 101-112

   –. «Πρώιμες καταγραφές δημοτικών κειμένων», Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία, επιμ. Γιάννης Μαυρομάτης και Νίκος Αγιώτης, Ηράκλειο 2012, 41-49

   98. «Παναγιώτου Σούτσου, Ποιήσεις, 1831. Βιβλιογραφικές διευκρινήσεις, χρονολόγηση της έκδοσης και κάποιες αθησαύριστρες πληροφορίες», Ο Ερανιστής, 28 (2011 [=2012]) 307-319

   99. «1900. Η λογοτεχνία γράφεται πια στη δημοτική. Ώρα να συγκροτηθεί το παρελθόν-της», Για μια ιστορία της λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, επιμ. Αγγέλα Καστρινάκη κ.ά., Ηράκλειο 2012, 421-449

 100. «Από τον Φοριέλ στην Ιουλιέτα Λαμπέρ-Αντάμ: η παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας στα γαλλικά γράμματα», Πρακτικά συνεδρίου /Actesducolloque. Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα. LaFranceetlaGrèceauXIXesiècle, επιμ. Ευάγγελος Χρυσός και ChristopheFarnaud, Αθήνα 2012 [=2013], 143-166

  101. «Αντιμέτωπος με τη λογοτεχνική κληρονομιά του Ρομαντισμού», Παλίμψηστον, περ. Γ΄, τχ. 29 [συνέδριο «Ιωάννης Κονδυλάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, μεταφραστής. Μια αναψηλάφηση»], (φθιν. 2012 [=2013]) 255-264

  102. «Ο Ελληνικός νέος Παρνασσός του Χαντσερή, ο τυπογράφος Τεφαρίκης και μια αθησαύριστη παρουσίαση της ανθολογίας στη Γερμανία», Κονδυλοφόρος, 11 (2012 [=2013]) 141-145

  103. «Τα λογοτεχνικά βιβλία της βιβλιοθήκης-του και οι λογοτεχνικές αναφορές στις Ακυβέρνητες πολιτείες», Επιστημονικό συμπόσιο «Με τη σφραγίδα του λογοτέχνη». 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα. Λευκωσία-Λεμεσός 7 και 8 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2013, 85-104

   104. «Αναζητώντας το αντικειμενικό στις υποκειμενικές πληροφορίες. Ταξιδιώτες των μέσων του 19ου αιώνα: Ο J.-A. Buchon, ο Εδμόνδος Αμπού και άλλοι, Αριάδνη, 18 (2012 [=2013]) 223-252

   105. «Φαναριώτικα τραγούδια. Από το τραγούδι προς την αυταξία του λόγου 1800-1820», Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, επιμ. Ίλυα Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Χαρίτων Καρανάσιος, MatthiasKappler και Χαράλαμπος Χατζάκογλου, Αθήνα 2013, 385-404

    106. «1814. Η συνύπαρξη Βηλαρά και Χριστόπουλου στην Κέρκυρα», Εταιρεία Παξινών Μελετών, Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010, Πρακτικά, Β΄, Παξοί 2014, 373-382

    107. «À la recherche des chants populaires grecs. Fauriel en 1822-1824», Claude Fauriel et l’Allemagne. Idées pour une philologie des cultures, επιμ. Geneviève Espagne και Udo Schöning, Παρίσι (Honoré Champion) 2014, 155-160

 

Γ΄. Μικρές μελέτες, ομιλίες, πρόλογοι, άρθρα και σχόλια στον τύπο, ή σε συλλογικούς τόμους

[Δεν αριθμούνται όσα έχουν συμπεριληφθεί, επεξεργασμένα, σε αυτοτελείς τόμους.

 Ένας αστερίσκος παραπέμπει στο Α΄ 11, δύο στο Α΄ 13, και το σύμβολο , στο Α΄ 15]

  1. «Γλώσσα και γλωσσικό», εφημ. Η Αυγή, 22.2.1975

  2. «Το δημοτικό τραγούδι από την επανάσταση και ύστερα», Αντί, τχ. 41 (20.3.1976) 27

  –. *«Το δίστιχο του Διάκου και η νεοελληνική μυθολογία», εφημ. Η Αυγή, 25.3.1976

  3. «Λαϊκός πολιτισμός», Αντί, τχ. 43 (17.4.1976) 44-45

  4. «Δελτίο και αποδελτίωση», Αντί, τχ. 50 (24.7.1976)

  5. «Η ελεύθερη διδασκαλία στα πανεπιστήμια και το “επίμαχο” βιβλίο του Ν. Γ. Σβορώνου», Κομμουνιστική θεωρία και πολιτική, 1976 [ανυπόγραφο]

  6. «Ένα δώρο στον Μποστ.», εφημ. Η Αυγή, 27.3.1977 [ξαναγραμμένο στο Β΄ 100]

  7. «Ένας κόσμος γεννιέται» [παρουσίαση του Ελληνικού Διαφωτισμού του Κ. Θ. Δημαρά], εφημ. Η Αυγή, 27.8.1978

  –. «Αν ήρχιζε μετά είκοσι χρόνους. Η στάση του Αδαμάντιου Κοραή απέναντι στην ελληνική επανάσταση», εφημ. Η Αυγή, 25.3.1979 [ξαναγραμμένο στο Β΄ 103]

  8. «Μαθήματα-διαλέξεις στο Ε.Ι.Ε.», Ο Ερανιστής, 13 (1978-79) 347-348

  9. «Ερευνητική δουλειά στη Γεννάδειο», Ο Ερανιστής, 13 (1978-79), 351-353

10.  (Σημείωμα για τον Γ. Ν. Πολίτη) στο: Μολιέρος, Ο αρχοντοχωριάτης, πρόλογος-μετάφραση-σημειώσεις Γ. Ν. Πολίτη, Αθήνα (Δωδώνη) 1979, 13-15

 –. *«Η μοναξιά του Διονύση Σαββόπουλου», εφημ. Η Αυγή, 23.12.1979

 –. *«Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Σκέψεις γύρω από τα όρια της σκέψης στον προφορικό πολιτισμό», εφημ. Η Αυγή, 9.3.1980

 11. «Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγματικότητες και προοπτικές. Με αφορμή την εισήγηση του Σπ. Ασδραχά», (ανυπόγραφο), εφημ. Η Αυγή, 7.2.1982

 12. «Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις» επιστολή υπέρ ενός άρθρου της Άννας Δαμιανίδου, εφημ. Η Αυγή, 1.10.1982

 13. «Αντί για συμπεράσματα (Σημείωμα της Επιτροπής Εκδόσεων)» επιλογικό σημείωμα (ανυπόγραφο) στο Σ. Ι. Ασδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγματικότητες και προοπτικές, Αθήνα 1982, 51-52

 –. **«Για μια χρονολογία αδειανή», εφημ. Η Αυγή, 25.12.1982

 14. «Δυο γαϊδουριών άχερα . . . » [σχόλιο για την εκλογή νεοελληνιστή στην Ακαδημία Αθηνών], εφημ. Η Αυγή, 30.3.1983

 –. **«Ερανίσματα και σημειώσεις από το Β΄ διεθνές συμπόσιο Ιστορίας του Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.», εφημ. Η Αυγή, 20.10.1983

 15. «Ο Μακρυγιάννης, η Ορθοδοξία και η καλοπιστία. Περί διαλόγου μονόλογος», Αντί, τχ. 269 (31.8.1984) 52 [πβ. απάντηση του κ. Θερμού, ό.π., τχ. 271 (28.9.1984) 51-52

 –. **«Ιστορική πληροφορία και ιστορική ματιά», εφημ. Η Αυγή, 23.9.1984

 16. «Τί συμβαίνει στα Ιδρύματα Ερευνών;», εφημ. Η Αυγή, 9.12.1984

 –. *«Η ανάγκη του μύθου στην Ιστορία», Η Αριστερά Σήμερα, τχ. 10 (Φεβρ. 1985) 44-46

  –. *[«Οι αντοχές του Φαλμεράιερ] «Η ανάγνωση της ιστορίας και η ανάγνωση του παρελθόντος», Το Τέταρτο, τχ. 1 (Μάιος 1985) 99-101

17. «Από την τοπική ιστορία στο τοπικό παράδειγμα. Το συνέδριο Ήπειρος. Κοινωνία-Οικονομία», Αντί, τχ. 300 (27.9.1985)

18. «Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν. Και πάλι για τα ερευνητικά ιδρύματα», Η Αυγή, 1.12.1985

 –. *[«Όνομα επίθετον] «Για ένα όνομα αδειανό», εφημ. Η Αυγή, 24.5.1987

 –. *«Το όνομα του ρόδου», εφημ. Η Αυγή, 7.6.1987

 –. «Η απεικόνιση της εθνικής συνείδησης στην εθνική πρωτεύουσα», Αντί, τχ.354 (28.8.1987) 50-52 [εντάχθηκε στο Α΄ 7]

 –. *«Του θεού η χάρη μας φυλάει απ’ τα σουξέ. Σκέψεις γύρω από την κοινωνική κριτική και την ποιητική έμπνευση», εφημ. Η Αυγή, 28.2.1988

 –. «1830-1880. Σχέδιο για μια ιστορία των νοοτροπιών», Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών και Γενικής Παιδείας, 10 (1988) 39-45 [εντάχθηκε στο Α΄ 7]

19. «Ένας κόσμος θαυμαστός στην Πάτρα. Ο Γυάλινος κόσμος του Τ. Ουίλιαμς από το Δημοτικό θέατρο», εφημ. Η Αυγή, 3.2.1989

20. «Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Φιλολογικό μνημόσυνο», Σύγχρονα θέματα, τχ. 43-44 (Δεκ. 1990) 6-8

21. «Σε τόνους χαμηλούς», Οι ομιλίες του εορτασμού της εικοσαετίας, 1971-1991, Μνήμων, 14 (1992) 303-307

 –. *«25ης Μαρτίου μεθεόρτια», εφημ. Το Βήμα, 23.3.1993

 –. *«Μάης και Πρωτομαγιά», εφημ. Το Βήμα, 2.5.1993· αρχική δημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 30.4.1976

 –. «Τα ανέκδοτα. Αναζητώντας τους κώδικες του προφορικού πολιτισμού», εφημ. Το Βήμα, 24.7.1993

22.«Η εβδομαδιαία παρουσία-του», Επιστημονική συνάντηση στη Μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα (Κ.Ν.Ε.-Ε.Ι.Ε.) 1994, 153-158 [προδημοσιεύσεις, εφημ. Το Βήμα, 14.2.1993 (μερική), εφημ. Η Αυγή, 28.2.1993· αναδημοσίευση, Άνθη κομψά. Μνήμη Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα (Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού) 2001, 98-106]

 –. *«“Φεγγαράκι-μου λαμπρό …”. Απόπειρα για ένα μικρό σχεδίασμα της ιστορικής διαδρομής του μύθου του “Κρυφού σχολειού”», εφημ. Η Αυγή, 25.3.1994· μερική επαναδημοσίευση, 24.3.2007

23. «Η προοπτική ενός αρχείου», Αριάδνη, 7 (1994) 262-264

24. «Ο Φίλιππος Ηλιού επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Τρίτων, τχ. 4, (Ηράκλειο, Ιαν. 1995) 14

25. «Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη», Μαντατοφόρος, τχ. 39-40 (1995) 231-234. [προδημοσίευση, εφημ. Το Βήμα, 14.5.1995, αναδημοσίευση, περ. Αέρηδες, (Γενεύη, Ιούνιος 1997) 6-9]

 –. *«“Ελλην”: οι δισημίες μιας λέξης, εφημ. Η Αυγή, 1.12.1996

26. *«Νεοελληνική μυθολογία: Κιλελέρ. “Μέσ’ στο μυαλό-μου πυρκαϊά”», εφημ. Η Αυγή, 29.12.1996

27. «Πανεπιστήμια, μισθοί, Αριστερά και ανεργία», εφημ. Η Αυγή, 22.6.1997

28. «Το βιβλίο είναι άραγε είδος προς ανάγνωσιν; », εφημ. Η Αυγή, 9.11.1997

29. «Για τις προσωπικές βιβλιοθήκες των λογίων», εφημ. Η Αυγή, 7.12.1997

30. «. . . πού να βρίσκεται κρυμμένο το κοινό; », εφημ. Η Αυγή, 11.1.1998

31. «Οι βιβλιοθήκες και η πνευματική ζωή», Αντί, τχ. 655 (27.2.1998) 60-62

32. «Βιβλιοπαραγωγή και κοινωνία στις αρχές του 19ου αιώνα», εφημ. Η Αυγή, 15.3.1998

 –. *«Διονύσιος Σολωμός, ο ποιητής», αρχική δημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 20.9.1998∙ Αμάλθεια, 31 (1999) 5-10∙ αναδημοσίευση (από Το μυθολογικό κενό), Μιχ. Μπακογιάννης, Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική φιλολογία (19ος-20ός αιώνας). Ανθολόγιο κριτικών κειμένων, Πάτρα (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 2008, 3-43

33. «Ιδεολογία και αισθητική», εφημ. Η Αυγή, 1.11.1998

34. «Διπλάσιοι φοιτητές, δεκαπλάσιοι μεταπτυχιακοί. Μια πρόταση για την αγορά εργασίας και το πανεπιστήμιο», εφημ. Η Αυγή, 6.12 1998

 –. «Το κλέφτικο τραγούδι. Μια περιγραφή των συνθηκών γέννησης και των μορφολογικών-του κανόνων», εφημ. Η Καθημερινή, Επτά ημέρες, 21.3.1999, 17-19

 35. «Προς τη λογοτεχνική κριτική: “Λόγιος Ερμής” 1819-1820. Η απόπειρα και η αποτυχία-της», εφημ. Η Αυγή. 10.10.1999 [με τον τίτλο: «Ερμής ο Λόγιος 1811-1821»]

 36. «Επιλογές και απορρίψεις [από τα βιβλία του αιώνα]», εφημ. Η Καθημερινή, 19.12.1999

 37. «Το βιβλίο ή κάποιες αξίες;», εφημ. Η Αυγή, 9.1.2000

 38. «Η προσωποποίηση της Μητέρας Ελλάδας. Εικονογραφία και εικονοποιία έως τα χρόνια της Επανάστασης», εφημ. Η Αυγή 15.10.2000

 39. «Με τον Σεφέρη στη Σμύρνη», εφημ. Η Αυγή, 12.11.2000

 40. «Από τη μνήμη στη γνώση. Δυο λόγια για το αρχείο Παντελή Πρεβελάκη», Iστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη, Νίκου Καζαντζάκη, επιμ. Ν. Ε. Παπαδογιαννάκη, Ρέθυμνο 2000, 19-20

 41. «Η “Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη”. Κάποιες σκέψεις για την πορεία-της από την ίδρυσή-της έως σήμερα, Νέα Εστία, 149 (Ιαν.2001)160-163

 42. «Ένα τζαμί για τους μουσουλμάνους. Μήπως είναι η ώρα να το ζητήσουμε;», εφημ. Η Αυγή, 30.9.2001

 43. «Ο γιατρός Ινεότης παίρνει, λέει, δασεία», εφημ. Η Αυγή, 3.3.2002

 44. «Ο Φοριέλ και το δημοτικό τραγούδι», εφημ. Η Καθημερινή. Επτά ημέρες, 17.3.2002

 45. «“Ο Τρελαντώνης” της Πηνελόπης Δέλτα από το Κ.Θ.Β.Ε. », εφημ. Η Αυγή, 8.9.2002

 46. «Ιστορία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική ανάγνωση», εφημ. Η Αυγή, 10.11.2002

 47. «Η Αργώ θα ταξιδεύει πάντα», εφημ. Η Αυγή, 14.9.2003

 48. «Από νάιλον υψώνουμε σημαία», περ. Κράμα, τχ. 8 (Νοεμ. 2003) 48-49

 49. «Μετά είκοσι έτη» [20 χρόνια Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας], Μνήμων, 25 (2003) 308-314

 50. «Μια κοινωνία που τραγουδάει διαρκώς», εφημ. Η Αυγή, 10.4.2004

 51. «1823, 1824: Ο Κοραής και τα δικαιώματα των Τούρκων και των Εβραίων», εφημ. Η Αυγή, 28.3.2004· μερική αναδημοσίευση (μόνο τα περί Εβραίων), δίχως να ερωτηθώ, στο περ. Χρονικά [της Ισραηλινής κοινότητας] 27, τχ. 192 (Αύγ. 2004) 3-4

 52. «... Δράξασθε παιδείας…», ένθετο Βιβλιοθήκη, εφημ. Ελευθεροτυπία, αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, 7.1.2005, 8-10

 53. «HansEideneier, χαίρε!», Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες, επιμ. D. Holton, Τ. Λεντάρη, U. Moennig, P. Veileskov, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2005, 1-3

 –. **«Χρονολογίες και γεγονότα: λόγος υπέρ της κριτικής σκέψης», εφημ. Η Αυγή, 12.6. 2005

 54. «Ανεπίδοτο. Μνήμη Ζήσιμου Λορεντζάτου», Νέα Εστία, 159, τχ. 1786 (Φεβρ. 2006) 309-310

 55. «Δύο μικρές προσθήκες στο Χρονολόγιο του Ζήσιμου Λορεντζάτου», Νέα Εστία, 159, τχ. 1789 (Μάιος 2006) 974

 56. «Ποίηση, τραγούδια, λογιοσύνη. Αφιερώνοντας, ρομαντικά, ένα απόσπασμα [στον MarioVitti]», εφημ. Η Αυγή, 18.6.2006 [απόσπασμα από το «Λογιοσύνη και λογοτεχνία», και λίγα προσωπικά για τον τιμώμενο]

 57. «Το ψηφιακό ξετύλιγμα της “Ανέμης”. Ο κόμβος του Πανεπιστημίου Κρήτης φωτίζει υποδειγματικά τη νεοελληνική ιστορία», εφημ. Η Καθημερινή, 3.12.2006

 58. «Αχ, αυτοί οι μύθοι!», εφημ. Η Καθημερινή, 24.3.2007

 59. «Νεοελληνικές μυθοπλασίες και κατασκευή των συνειδήσεων», εφημ. Η Αυγή, 9.9.2007

 60. «Θα ξεσηκωνόμαστε μονάχα για τα σχολικά βιβλία;», εφημ. Η Καθημερινή, 17.9.2007

 61. Απαντήσεις στην έρευνα «Κριτικές αποτιμήσεις των γνωστικών αντικειμένων» [για το πανεπιστήμιο], εφημ. Η Αυγή, 24.2.2008

 62. «Χαρτοπόντικες και βιβλιοπόντικες», εφημ. Η Καθημερινή, 6.9.2008

 63. Επιστολή υπέρ Διον. Γουσέτη, εφημ. Η Αυγή, 14.2.2009

 64. Για τα περί τον Σολωμό [«με βία μετράει τη γη»], εφημ. Η Αυγή, 14.4.2009

 65. «Σύμβολα και εικόνες», προλογικό κείμενο, Δίπτυχο αφιέρωμα στο θεατρικό έργο του ποιητή Αργύρη Χιόνη, «ΜΝΗΜΗ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Χανιά Μάιος 2009

 66. «Ας αναζητήσουμε τους εχέφρονες – δεν είναι λίγοι», στήλη «Πατριδογνωσία», Κ, ένθετο εφημ. Καθημερινή, τχ. 313, 31.5.2009, 8

 67. «Εκπαιδεύοντας λογοτεχνικά τους μαθητές», Απόψεις. Περιοδική έκδοση Συλλόγου Καθηγητών Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου, τχ. 3-4 (Αύγ. 2009) 103-108

 68. «Τόσα και άλλα τόσα!», Διαβάζω, τχ. 500 (Οκτώβριος 2009) 43-44

 69. «Μεταδιδακτορικές σπουδές, έρευνα και διδασκαλία στα πανεπιστήμια. Το πρόβλημα και μια εναλλακτική πρόταση»· ηλεκτρονική δημοσίευση:

http//: neoellinikesspoudes.elladastonkosmo.gr/files/BIBLIO%20PRAKTIKWN1.pdf∙ προδημοσίευση: εφημ. Η Αυγή, 17.1.2010

 70. «Ενιαία εισαγωγή φοιτητών στις Φιλοσοφικές σχολές», Πρακτικά του σεμιναρίου Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές σχολές. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2008, επιμ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Ρέθυμνο 2010, 107-112∙ προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 11.1.2009

 71. «Αναζητώντας την ποιητική διαμόρφωση», Δημήτρης Αρβανιτάκης, κ.ά., Κείμενα για το βιβλίο του LouisCoutelle“Για την ποιητική διαμόρφωση του Δ. Σολωμού”, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2010, 19-32

 72. «Ή στραβός είν’ ο γιαλός, ή στραβά… Εκπαίδευση, κοινωνία, πανεπιστήμια», εφημ. Το Βήμα on-line, 23.8.2011

 73. «Ξαναδιαβάζοντας τον “Πόρφυρα” του Σολωμού. Δυο λόγια προλογικά, ως παρουσίαση του Στυλιανού Αλεξίου στη 15η διάλεξη στη μνήμη του Νίκου Παναγιωτάκη», Παλίμψηστον, περ. Γ΄, 27 (φθιν. 2011) 31-33

 74. «Ο Αλέξης Πολίτης προτείνει: «Νίκος Επισκοπόπουλος, Επιλογή κριτικών κειμένων από το Άστυ, επιμ. Νίκος Μαυρέλος», εφημ. Καθημερινή, 30.9.2012

 75. «Ο Αλέξης Πολίτης προτείνει: Ίρις Τζαχίλη, «Μπαϊντίρι 1922. Μια ιστορία απώλειας από τη Μικρασία, Αθήνα (Κοντύλι) 2012», εφημ. Καθημερινή, 11.11.2012

 76. «1963-1967: Νεαρός φοιτητής φιλολογίας», Αρχειοτάξιο, 14 (Οκτ. 2012) 80-83

 77. «Μήπως κάποιες αλλαγές στον πανεπιστημιακό Νόμο ήταν απαραίτητες;», BooksJournal, 25 (Νοέμ. 2012) 28-29

Δ΄. Βιβλιοκρισίες

[Δεν αριθμούνται όσα έχουν συμπεριληφθεί, επεξεργασμένα, σε αυτοτελείς τόμους.

 Ένας αστερίσκος παραπέμπει στο Α΄ 11, δύο στο Α΄ 13, και το σύμβολο , στο Α΄ 15]

1. St. Kyriakides, TwoStudieson Modern Greek Folklore, Θεσσαλονίκη 1968, Balkan Studies, 9 (1969) 514-517

2. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Κυπριακά ήθη και έθιμα, Λευκωσία 1965, Ελληνικά, 22 (1969) 502-504

3. Στεφ. Δ. Ήμελλος, Η περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, Αθήνα 1968, Ελληνικά, 24 (1971) 463-464

4. Το δημοτικό τραγούδι. Παραλογές, επιμ. Γ. Ιωάννου, Αθήνα 1970, Ελληνικά, 25 (1972) 251-256

5. E. J. Hobsbawm, Οι ληστές, και Επαναστάτες, Διαβάζω, τχ. 1 (1976) 41-42

6. Ν. Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1976, Διαβάζω, τχ. 3-4 (1976) 111-114

–. **Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΑ΄, Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1975, εφημ. Η Αυγή, 8.2.1976 (με την υπογραφή: Πολ. Αλεξίου)

 7. Σταμάτη Πέτρου, Γράμματα από το Άμστερνταμ, επιμ. Φιλ. Ηλιού, Αθήνα (Ερμής) 1976, εφημ. Η Αυγή, 31.3.1976

 –. **Κρις Γούντχάουζ, Το μήλο της Έριδας, και, Έντυ Μάιερς, Η ελληνική περιπλοκή, εφημ. Η Αυγή, 28.11.1976

  8. Τ. Α. Σταματόπουλος, Χρονικά και μελέτες, Αθήνα 1976, εφημ. Η Αυγή, 22.5.1977 [πβ. απάντηση του συγγραφέα, ό.π., 3.6.1977

 –. **Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΒ΄, Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1976, εφημ. ΗΑυγή, 14.7.1977

 –. Bertrand Bouvier, Le Mirologue de la Vierge, Γενέβη 1976, εφημ. ΗΚαθημερινή, 30.10.1977

  9. Ιω. Δημάκης, La presse française face à la chute de Missolonghi et la Bataille de Navarin, Θεσσαλονίκη 1976, εφημ. Η Αυγή, 16.10.1977

10. Μαν. Κ. Χατζηγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα της τουρκοκρατίας, Α΄, Αθήνα 1976, εφημ. Η Αυγή, 4.12.1977

11. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1977, Ο Ερανιστής, 14 (1977) 292-293

12. Αθ. Θ. Παπαγιάννης, Μαντινειακά μοναστήρια, Αθήνα 1977, εφημ. Η Αυγή, 22.1.1978

13. Αικ. Κουμαριανού, κ.ά., Ο πολιτικός στοχασμός των Νεοελλήνων συγγραφέων, Αθήνα 1977, Διαβάζω, τχ. 10 (1978) 68-70

14. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας, Αθήνα 1978, Ο Ερανιστής, 15 (1978-79) 340-341

15. Χιακά Χρονικά, 10 (1978), Αφιέρωμα στον Κοραή, Ο Ερανιστής, 15 (1978-79) 341-342

16. Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2 (1978) , Ο Ερανιστής, 15 (1978-79) 342

17. Φ. Γλύτσης, κ.ά, Επιτομαί εγγράφων του βρετανικού Υπουγείου εξωτερικών, Αθήνα 1980, Αντί, τχ. 154 (20.6.1980) 55

18. Hélène Cotta, Traductions en vers de l’Odyssée en Grèce, Ο Ερανιστής, 17 (1981) 287-288

19. Δημ. Γληνός, Άπαντα, Α΄-Β΄, επιμ. Φιλ. Ηλιού, Αθήνα 1983, Αντί, τχ. 237 (22.7.1983) 46

20. Η συνέχεια και η ρήξη. Η παρουσία του Κ. Θ. Δημαρά στην επιστήμη των νεοελληνικών γραμμάτων, εφημ. Η Αυγή, 16.2.1986

21. Ελευθέριος Πρεβελάκης, Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, Αθήνα 1985, Μνήμων, 11 (1987) 349-351

 –. **RichardClogg, AConciseHistoryofModernGreece, Κέμπριτζ 1986, Annales, E.S.C., 416 (Νοε.-Δεκ. 1987) 1358-1359· αναδημοσίευση στα ελληνικά, εφημ. Η Αυγή, 29.5.1988

 –. **Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986, Μνήμων, 12 (1989) 374-375· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 24.7.1988 (με επιπλέον πρόλογο)

 –. **Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα 1986, Μνήμων, 12 (1989) 371-374· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 31.7.1988

22. Βιβλιοθήκη Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Κατάλογος, Θεσσαλονίκη 1984, Μνήμων, 12 (1989) 296-298

 –. **Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά, Αθήνα 1986, Σύγχρονα θέματα, τχ. 36-37 (Δεκ. 1988) 280-281

23. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Αλληλογραφία, Α΄, Αθήνα 1989, Μνήμων, 13 (1991) 367-371

24. Στεφ. Α. Κουμανούδης, Ημερολόγιον, Αθήνα 1991, Μνήμων, 13 (1991) 367-372-375

25. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία 1834-1914, Αθήνα 1988, Μνήμων, 13 (1991) 375-378

26. Πόπη Πολέμη, Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. Ελληνικά βιβλία 1864-1900, Αθήνα 1990, Τα Ιστορικά, τχ.11-12 (Ιουν.-Δεκ. 1990)

27. Christina Koulouri, Dimensions idéologiques de l’historicité en Grèce (1834-1914), Φραγκφουρτη (Peter Lang) 1991, Μαντατοφόρος, τχ. 37-38 (1993-94) 138-140

–. *Γ. Μ. Παράσογλου (επιμ.), Ανδρόνικος Νούκιος και Γεώργιος Αιτωλός, «Αισώπου μύθοι». Οι πρώτες νεοελληνικές μεταφράσεις, Αθήνα 1993, Αντί, τχ. 580 (20.6.1995) 63-65

28. Ιακ. Γ. Πιτζιπίος, Η ορφανή της Χίου ή ο θρίαμβος της αρετής. Ο πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του αιώνος, επιμ. Δημ. Τζιόβας, Αθήνα 1995, Τα Ιστορικά, τχ. 22 (Ιουν. 1995) 236-240· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 21.5.1995

29. Δήμητρα Ανδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος της ιστορικής βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου, Αθήνα 1993 και Νίκος Ανδριώτης και Ρέννος Οιχαλιώτης, Οι βιβλιοθήκες της Σίφνου, Αθήνα 1994, Μνήμων, 17 (1995) 219-223

 –. *Ν. Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά του Β΄ διεθνούς Συνεδρίου «Neogreca Medii Aevi», Α΄-Β΄, Βενετία 1993, Μαντατοφόρος, τχ. 39-40 (1995) 185-192· προδημοσίευση, Ο Πολίτης, τχ. 10 (15.9.1995) 42-44

 –. *Ευάγγελος Χρυσός (επιμ.), Ένας κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη τον 19ο αι., Αθήνα 1996, Μνήμων, 19 (1997) 255-259· συνεπτυγμένη προδημοσίευση, εφημ. Τα Νέα, 27.5.1997

30. Ερευνητική ομάδα. Εποπτεία Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940). Α΄. Αθηναϊκά περιοδικά (1901-1925), Θεσσαλονίκη 1996, Μνήμων, 19 (1997) 266-268

31. Χριστίνα Κουλούρη και Χρήστος Λούκος, Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831-1996), Αθήνα 1996, Τα Ιστορικά, 14, τχ. 27 (Δεκ. 1997) 454-457· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 3.4.1997

32. Αλέξης Σεβαστάκης, Το κίνημα των Καρμανιόλων στη Σάμο. 1805-1812. Με ανέκδοτα έγγραφα, Αθήνα 1996, Μανδραγόρας, τχ. 20-21 (1999) 36

33. Αστέρης Αργυρίου κ.ά., Πρακτικά Α΄ συνεδρίου Ευρωπαίων Νεοελληνιστών, εφημ. Η Αυγή, 6.2.2000 [με τίτλο: «Ένα βιβλίο και μερικές σκέψεις για τις νεοελληνικές σπουδές»]

34. Άλκης Αγγέλου, Των Φώτων, Β΄, Αθήνα 1999, Νέα Εστία, 147 (Απρ. 2000) 682-685

 –. G. Saunier, Ελληνικά δημοτικά τραγούδα. Συναγωγή μελετών (1968-2000), Κονδυλοφόρος, 1 (2002) 299-305

35. Δημ. Ι. Κυρτάτας, Κατακτώντας την αρχαιότητα, Αθήνα 2003, εφημ. Η Αυγή, 4.5.2003

36. Γιάννης Κόκκωνας, Ο πολίτης Πέτρος Σκυλίτσης Ομηρίδης, Αθήνα 2003, Τα Ιστορικά, 21, τχ. 40 (Ιουν.2004) 204-208· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 25.4.2004

 –. **Αλέξανδρος Ελλάδιος ο Λαρισαίος. Διεθνής Διημερίδα. Λάρισα, 4-5 Σεπτεμβρίου 1999. Πρακτικά, επιμ. Βασίλειος Ν. Μακρίδης, Λάρισα (Λαογραφικός Ιστορικό Μουσείο Λάρισας) 2003, Κονδυλοφόρος, 3 (2004) 171-182

37. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως . . . Το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή, 4ο, Α΄1 Ως φοίνιξ εκ της τέφρας-του . . . 1828-1875 - Α΄2 Παράρτημα, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2002, Κονδυλοφόρος, 3 (2004) 183-192

38. Π. Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο-της, επιμ. Αλ. Π. Ζάννας, Αθήνα (Εστία) 2006, Σύγχρονα θέματα, 93 (Απρ.-Ιουν. 2006) 85-87

39. «Ενθουσιασμός και απογοήτευση: η εξιστόρηση μιας παρεξήγησης; William St Clair, “That Greece Might Still Be Free” The Philhellenes in the War of Independence, Open Book Publishers, 22008», Μνήμων, 30 (2009 [=2010]) 377-382·προδημοσίευση, εφημ.Η Αυγή, 9.8.2009· συντομευμένη εκδοχή στα αγγλικά TheAnglo-HellenicReview, 41 (άνοιξη 2010) 29-30

40. «Για τις προσωπογραφίες του 19ου αιώνα: ο Ρήτορας. Νίκος Μπακουνάκης, Μια στιγμή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ο λόγος, η εικόνα, ο μύθος του Ανδρέα Ρηγόπουλου, Αθήνα (Πόλις) 2008», Μνήμων, 30 (2009 [=2010]) 402-407· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 16.8.2009

41. «Γλώσσα και εθνική ιδεολογία. PeterMackridge, LanguageandNationalIdentityinGreece 1766-1976, Οξφόρδη (OxfordUniversityPress) 2009, Μνήμων, 30 (2009 [=2010]) 372-377· προδημοσίευση, εφημ. Η Αυγή, 17.1.2010

42. «Αναστηλώσεις βυζαντινών μνημείων. Ελένη-Άννα Χλέπα, Τα βυζαντινά μνημεία στη νεότερη Ελλάδα. Ιδεολογία και πρακτική των αποκαταστάσεων, 1833-1939, Αθήνα (Εκδόσεις Καπόν) 2011», Κονδυλοφόρος, 11 (2012 [=2013]) 147-152

43. «Φίλιππου Ηλιού κατάλοιπα. Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, Β΄, 1819-1832, επιμ. Πόπη Πολέμη, και Αναστασία Μυλωνοπούλου, Ειρήνη Ριζάκη Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη και Ελληνικό Λογοτεχνικό Αρχείο - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) 2011», Κονδυλοφόρος, 11 (2012 [=2013]) 153-155

44. «SandrineMaufroy, Lephilhellénismefranco-allemand (1815-1848), Παρίσι (Belin) 2011», Κονδυλοφόρος, 11 (2012 [=2013]) 158-160

45. «Antoni Rubiò i Lluch, Epistolari grec, Ι-IV, επιμ. Eusebi Ayensa i Prat, Βαρκελώνη 2006-2012», Κονδυλοφόρος, 11 (2012 [=2013]) 161-162

46. «Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ο Αυθέντης του Μωρέως [1850], κριτική έκδοση HenriTonnet, Αθήνα (Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος) 2013», Κονδυλοφόρος, 12 (2013 [=2014]) 252-255

Ε΄ Νεκρολογίες

Ευγενία Χατζηδάκη-Βέη, εφημ. Η Αυγή, 10.2.1980

«Θεολόγος Βοσταντζόγλου, ή περί λεξικών σημείωμα», εφημ. Η Αυγή, 26.8.1984· αναδημοσίευση Χρονικό ’84-85-86. Γράμματα - Τέχνες, Αθήνα (Ώρα) 1988, 152-153

Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Μνήμων, 12 (1989) 391-392

Άλκης Αγγέλου (1917-2001), Τα Ιστορικά, 18, τχ. 35 (Δεκ. 2001), 432-434

Φίλιππος Ηλιού, εφημ. Η Αυγή, 9.3.2004

Τάσος Χρηστίδης, «Δυο λόγια από μακριά», εφημ. Η Αυγή, 30.1.2005

Παναγιώτης Μουλλάς, «Κάτι ανάμεσα σε δάσκαλο και φίλο», εφημ. Η Αυγή, 19.9.2010

Γιώργος Βελουδής, «Κόπος αμέτρητος», TheBooksJournal, τχ. 43 (Μάης 2014) 46

ς΄. Μεταφράσεις-επιμέλειες

1. Γ. Ευλάμπιος, Ο Αμάραντος ήτοι τα ρόδα της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Πετρούπολη 1843, ανατύπωση Ν. Καραβία, Αθήνα 1973 (επιμέλεια της μετάφρασης και της έκδοσης)

2. Ίψεν, Κούκλας σπιτικό (Νόρα), μτφρ. Γ. Ν. Πολίτης, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 1979 [μεταγραφή κειμένου, επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικέ γραφές χειρογράφου]

3. Ν. Γ. Σβορώνος, «Για την επανάσταση του 1821», Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, Αθήνα (Θεμέλιο) 1982, 219-236 (σε συνεργασία με την Ιωάννα Πετροπούλου)

4. E.J. Hobsbawm, Η συμβολή του Κάρολου Μαρξ στην επιστήμη της ιστορίας, Αθήνα 1981, 31 σελ.

5. επιμ.: Γ. Β. Γκαίτε, «Δύο τραγούδια», μτφρ. Γ. Ν. Πολίτης, Νέα Εστία, 151 (Φεβρ. 2002) 208

6. επιμ.: Βιβλιοθήκες του ελληνισμού. Τεκμήρια από την Αδριανούπολη και τη Βάρνα, Αθήνα (Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία) 2004, 104 σελ.

 7. επιμ.: «Σάμουελ Ταίυλορ Κόλεριτζ. “Ο Κούμπλα Χαν”. Μετάφραση Γ. Ν. Πολίτης», Νέα Εστία, 181, τχ.1798, (Μάρτ. 2007) 501-508