Ρίκα Μπενβενίστε

Ρίκα Μπενβενίστε


Βαθμίδα: Καθηγήτρια, Διεθύντρια Τομέα Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης

Βιογραφικό

Η Ρίκα Μπενβενίστε γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ιστορία στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη μεσαιωνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Παρίσι, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Έχει διδάξει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σήμερα είναι καθηγήτρια της ιστορίας της Μεσαιωνικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τομέα Νεότερης Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ, (2011-2014), ήταν visiting fellow στο τμήμα Ιστορίας του Penn State University (2009 και 2013) και επισκέπτρια καθηγήτρια στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2010) και στο  Birkbeck College, University of London (2014).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορική ανθρωπολογία της μεσαιωνικής Δύσης, την ιστοριογραφία, καθώς και την εβραϊκή ιστορία και το Ολοκαύτωμα.

Δημοσιεύσεις

Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Ρ. Μπενβενίστε, Αυτοί που επέζησαν. Εκτόπιση, Αντίσταση, Επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι στη δεκαετία του 1940, εκδόσεις Πόλις , Αθήνα 2014, 444 σελ.
 • Ρ. Μπενβενίστε, Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική Ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα στη μεσαιωνική Δύση, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2007,  357 σελ.
 • Ρ. Μπενβενίστε, Eβραίοι Tαξιδιώτες τον Mεσαίωνα, Aθήνα, εκδ. Nεφέλη 2000,  183 σελ.
 • Ρ. Μπενβενίστε, H ποινική καταστολή της νεανικής εγκληματικότητας τον 19ο αιώνα (1833-1911), εκδ. Σάκκουλας, Aθήνα-Kομοτηνή 1994, 214 σελ.
 • Henriette Benveniste, Stratégies judiciaires et rapports sociaux d’après les plaidoiries devant la Chambre Criminelle du Parlement de Paris (vers 1344--vers 1454). (Διδακτορική διατριβή, Paris I Panthéon, Sorbonne 1986) 458p.

B1. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • P. Mπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Tόποι και Διαδρομές της Mνήμης: Iστορικές και Aνθρωπολογικές Προσεγγίσεις, εκδ. Αλεξάνδρεια, Aθήνα 1999.
 • P. Mπενβενίστε (επιμ.), Oι Eβραίοι της Eλλάδας στην Kατοχή, Θεσσαλονίκη, Εισαγωγή και επιμέλεια εκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1998.
 • P. Mπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Aφηγηματικότητα, Iστορία και Aνθρωπολογία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Mυτιλήνη 1994.

Β2. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • R. Benveniste- C. Gaganakis, “Religions in Conflict: From Polemics to Wars (Late Antiquity-18th century)”, Ηistorein,  5 (2006).
 • Λαλιώτου- Ρ. Μπενβενίστε, «Οι σπουδές του Φύλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ένας πρώτος απολογισμός», Σύγχρονα Θέματα, τ. 94 (2006).
 • R. Benveniste- C. Gaganakis, “Heterodoxies: Construction of Identities and Otherness in Medieval and Early Modern Europe”, Historein, τ.2 (2000).

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • "Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική ιστορία", Mνήμων, τ. 11 (1987) σ. 208-218.
 • "Γαμήλιες στρατηγικές στο Mεσαίωνα: οι απαγωγές", Τα Ιστορικά, τ.8 (1988) σ.103-114.
 • 3α "Les enlèvements: stratégies matrimoniales, discours juridique et discours politique en France à la fin du Moyen Age", Revue Historique, t. CCLXXXIII (1990) σ. 13-35.
 • "O χρόνος των δικαστών στη μεσαιωνική Δύση", Mνήμων, τ.12 (1989) σ. 235-238.
 • "Tα μεσαιωνικά πανεπιστήμια: κοινωνικές όψεις και πολιτικός ρόλος", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: ιδεολογία και παιδεία, ιστορική διάσταση και προοπτικές, Aθήνα 1989, τ. A', σ. 67-80.
 • "Aξίες, παραστάσεις και στερεότυπα στη μεσαιωνική δικαιοσύνη", Τα Ιστορικά, τ. 12-13 (1990) σ.75-92.
 • "Γαμήλιες στρατηγικές και παρεκκλίσεις στον οικογενειακό βίο: Bυζάντιο και Δύση" (σε συνεργασία με την T. Kιουσοπούλου), Mνήμων, τ.13 (1991) σ. 255-278.
 • "Le système des amendes pénales en France au Moyen Age: une première mise en perspective", Revue historique de droit français et étranger, 70(1) janv-mars 1992, σ.1-28
 • "Iστορία, Aνθρωπολογία και οι πηγές: δικαστικές τελετουργίες στο Mεσαίωνα", Mνήμων, τ. 15 (1993) σ.277-306.
 • “Nεκρό σώμα, δημόσιο σώμα: Σημειώσεις για τη  Θανατική ποινή στο Mεσαίωνα. Συμβολή στην ιστορία του θανάτου”, Τα Ιστορικά, 17 (1992) σ.327-344.
 • 10α “Dead Body, public Body: Notes on Death by Execution in the Middle Ages” , Law and   Critique, vol.IV, No1 (1993) σ.21-42.
 • “H κατασκευή της ετερότητας στην Iστορία  του Aγίου Λουδοβίκου”, Mνήμων, 16(1994) σ.71- 94.
 • 11α. “Joinville et les “autres”: Des pratiques de représentations dans l'Histoire de saint-Louis”, Le Moyen Age, CII:1 (1996), σ.27-55.
 • “Aφήγηση και Iστορία: Mια εισαγωγή στη συζήτηση περί αφηγηματικότητας στην Iστορία”, Aφηγηματικότητα, Iστορία και Aνθρωπολογία, P. Mπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Πρακτικά Διημερίδας (1-2 Aπριλίου 1994), Mυτιλήνη 1994, σ. 1-24.
 • “Iστορία και Aνθρωπολογία”,  Σύγχρονα Θέματα, τ. 56 (1995) σ.44-48.
 • “Tαξιδιωτική αφήγηση, μνήμη και Iστορία: Eβραίοι ταξιδιώτες τον Mεσαίωνα”, Tόποι και Διαδρομές της Mνήμης: Iστορικές και Aνθρωπολογικές Προσεγγίσεις, Πρακτικά του Διημέρου, Mνήμη, Iστορία και Aνθρωπολογία, P. Mπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Aθήνα 1999, σ.127-154.
 • “Mνήμη και Iστοριογραφία”, Eισαγωγή στον  τόμο, Tόποι και Διαδρομές της Mνήμης: Iστορικές και Aνθρωπολογικές Προσεγγίσεις, ό.π, σ.11-26.
 • Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα και αποσπασματική ιστορία. Mια πρόσφατη συζήτηση μεταξύ μεσαιωνολόγων, υπό δημοσίευση Σύγχρονα Θέματα, τ. 66 (Iανουάριος 1998) σ. 152-157.
 • “Fierté, désespoir et mémoire. Les récits juifs de la première Croisade”,  Médiévales 35 (1998) σ. 125-140.
 • “Esquisse d'une histoire de la responsabilité dans les récits juifs de persécution: les témoignages du Moyen Age”, Historein, τ. 1(1999) σ. 113-124.
 • “Pratiques de représentation et constructions d’identité: juifs et chrétiens au XIIe siècle”, Historein, τ.2 (2000) σ.143-156.
 • “Bίαιοι θάνατοι και εξημερωμένη βία στη μεσαιωνική Δύση”, Τα Ιστορικά, τ. 35  (2001) σ. 371-386.
 • «Πίστη και απελπισία. Oι αυτοκτονίες στις μεσαιωνικές μαρτυρίες» , Άνθρωποι στα Άκρα, Αθήνα, εκδ. Ε.Ι.Ε, 2002, σ. 31-48.
 • «O Διωκτικός Mεσαίωνας στο φως της Iστορικής Aνθρωπολογίας», Tο Παρόν του Παρελθόντος. Iστορία, Λαογραφία, Kοινωνική Aνθρωπολογία, Συνέδριο της Eταιρείας Σπουδών της Σχολής Mωραΐτη, (Aπρίλιος 2002), Aθήνα 2003, σ. 193-208.
 • «Η αναγέννηση του γοτθικού και οι απαρχές της μεσαιωνικής αρχαιολογίας στον 19ο αιώνα», Αρχαιολογία & Τέχνες, 89 (2003) σ. 35-42.
 • «Αβελάρδος και Ελοΐζα : Ο ευνουχισμός του «πρώτου διανοούμενου», Νέα Εστία, Φεβρουάριος 2005, σ.241-257.
 • «The body as a locus of the supernatural in medieval sources», ΒήματωνΚοινωνικώνΕπιστημών (The Social Science Tribune. Special issue: History and the Social Sciences: Sexuality and Power) 44 (2005) σ. 33-47.
 • Η μελέτη της θρησκευτικότητας στη μεσαιωνική ιστοριογραφία. Από τις δύο κουλτούρες στα όρια», Τα Ιστορικά, 44 (2006) σ.123-146.
 • «On the language of conversion: Visigothic Spain revisited», Ηistorein,  5 (2006) σ. 72-87.
 • «Μεσαιωνικές βιογραφίες: Από τον Φρειδερίκο Β’ του Καντόροβιτς στον άγιο Λουδοβίκο του Λε Γκοφ», Σύγχρονα Θέματα, τ.100 (2008) σ. 63-70.
 • “Under the Wings of Divine Presence. Conversos in Sixteenth century Salonica Revisited”, Polyptychon, Homenaje a Ioannis Hassiotis, Γρανάδα 2008, σ.83-102.
 • “Crossing the Frontier: Jewish Converts to Catholicism in European History” From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honor of Anthony Molho, Olschki ed., Φλωρεντία 2009, σ.447- 474.
 • «Perdus dans l’archive: Foucault, l’historien et l’écrivain»,  Historein 12 (2013) σ. 92-110.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

 • Ρ. Μπενβενίστε, “Eκτόπιση και Aντίσταση: H επιστροφή”, Σύγχρονα Θέματα, τ. 66 (1998) σ.11-18.
 • Ρ. Μπενβενίστε, “Eβραϊκή ιστορία, εβραϊκή μνήμη και μνημονικοί τόποι”, Eβραϊκή Iστορία και Eβραϊκή MνήμηEβραϊκή Iστορία και Eβραϊκή Mνήμη, O. Bαρών-Bασάρ (επιμ.), εκδ. Πόλις, Aθήνα 1999, σ.30-6
 • Ρ. Μπενβενίστε, “H ιστοριογραφία για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα: Μια επισκόπηση», Σύγχρονα Θέματα, 76-77 (2001) σ.104-109.
 • Ρ. Μπενβενίστε,  «Oλοκαύτωμα και Kινηματογράφος: Iστορική γραφή και κινηματογραφική γλώσσα», Πρακτικά Συνεδρίου Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας (Aθήνα, Δεκέμβριος 2001), cd Historein vol.4 (2003-2004).
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Για την Ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας»,  Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, επιμ. Π. Κιτρομηλίδης, Τρ. Σκλαβενίτης, τ. Β’, Αθήνα 2004, σ.315-328.
 • Ρ. Μπενβενίστε, Εισαγωγή στο βιβλίο του Pierron, Εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα, Πόλις 2004, σ.11-17, 307-309.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Η μαρανική γραφή του Μισέλ Φάις», Νέα Εστία, Νοέμβριος 2005, 79:158, σ.760-768.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Σκέψεις για τον ελληνικό αντισημιτισμό» , Σύγχρονα Θέματα, 91(2005) σ. 39-42.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Το Άουσβιτς ούτε ως μετωνυμία ούτε ως μεταφορά», Επίμετρο στο βιβλίο της Α. Βιβιορκά, Άουσβιτς, εκδ. Πόλις 2006, σ. 299-309.
 • The coming out of Jewish History in Greece http://ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/139/
 • «Εξηγώντας», Επίμετρο στο βιβλίο της Α. Βιβιορκά, Το Άουσβιτς όπως το εξήγησα στην κόρη μου, Αθήνα 2013.
 • «Ναζιστική ιδεολογία και ελληνικός νεοναζισμός», Ένεκεν, τ.28 (2013)
 • «Μια ολοκληρωμένη ιστορία για ένα παρελθόν που δεν εξημερώνεται», Επίμετρο στο βιβλίο του S. Friedländer, H ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, εκδόσεις  Πόλις 2013, σ1367-1378.
 • « Για την ιστοριογραφία της Shoah. Το διεθνές πλαίσιο και οι προοπτικές στην ελληνική ιστοριογραφία », στο "Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος. Τιμητικός τόμος για τον Χάγκεν Φλάισερ,  υπό έκδοση Αθήνα 2014.
 • “Nouvelles perspectives pour l’histoire des juifs dans la Résistance en Grèce. Témoignages des survivants et recherche historique » Revue d’Histoire de la Shoah, υπόδημοσίευση (2014).
 • «Μετά τους Μάρτυρες. Τα αρχεία της μνήμης και η ιστοριογραφία», Πρακτικά του Συνεδρίου 60 χρόνια από το Ολοκαύτωμα, υπό έκδοση Θεσσαλονίκη 2015.

Ε. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Ρ. Μπενβενίστε, Επίμετρο στο βιβλίο του Ν. Τοντόροφ, Η κατάκτηση της Αμερικής, εκδ. Νήσος 2004, σ. 395-406.
 • Ρ. Μπενβενίστε, Πρόλογος  στο βιβλίο της Α. Φαρζ, Η γεύση του αρχείου, εκδ. Νεφέλη, 2004, σ. 9-18
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Οι σπουδές του Φύλου στο Πανεπιστήμιο», Οι σπουδές του φύλου:Τάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Θ. Παυλίδου (επιμ.) Θεσσαλονίκη 2006.σ.71-78.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Ο Monsieur Jourdain στο Πανεπιστήμιο. Και πάλι για την αξιολόγηση», Σύγχρονα Θέματα, 31:106 (2009) σ.5-8.
 • lingua reformationis universitatis (LRU) ή Πειθάρχηση και Τιμωρία: Η γένεση της Α.Α.ΔΙ.Π και η μετεξέλιξή της σε Α.Α.ΑΞΙ. ΠΙΣ.Χ., Ιστορείν, Αθήνα, 3.11.2010: http://historein-historein.blogspot.com/2010/11/lingua-reformationis-universitatis-lru.html
 • «Ο Maurice  Halbwachs και το ζήτημα της μνήμης», Πρόλογος στο βιβλίο του M. Halbwachs, Τα κοινωνικά πλαίσια της Μνήμης, εκδ. Νεφέλη 2013, σ. 9-23.
 • In memoriam. Jacques Le Goff (1924-2014), Τα Ιστορικά, τ. 60 (Ιούνιος 2014).

ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 • Ρ. Μπενβενίστε, "Oι κατηγορίες του μεσαιωνικού πολιτισμού", βιβλιοκρισία στο A. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Παρίσι 1983, Τα Ιστορικά, τχ. 6 (1986) σ.462-467.
 • Ρ. Μπενβενίστε, "L’expulsion des juifs d’Espagne", βιβλιοκρισία στο   B. Leroy, L’expulsion des juifs d’Espagne, Παρίσι 1990, Los Muestros, τ. 4 (1991) σ. 50-51.
 • Ρ. Μπενβενίστε, “Kυρίες του 17ου αιώνα”, βιβλιοκρισία στο N.Z. Davis, Women on the Margins. Three seventeenth century Lives, Harvard U.P, 1995,  Δίνη (1998) σ. 272-277.
 • Ρ. Μπενβενίστε, “Oι λέξεις για το ανείπωτο”, Bιβλιοκρισία στο Φ. Aμπατζοπούλου, O άλλος εν διωγμώ. H εικόνα του Eβραίου στη Λογοτεχνία. Zητήματα Iστορίας και Mυθοπλασίας, Aθήνα, εκδ. Θεμέλιο 1997, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 66 (1998) σ.11-18.
 • Ρ. Μπενβενίστε, “Oι φανατικοί της Aποκάλυψης”, Bιβλιοκρισία στο N. Kον, Aγώνες για την Έλευση της χιλιετούς βασιλείας του Θεού. Eπαναστάτες χιλιαστές και μυστικιστές αναρχικοί του Mεσαίωνα, Σκόπελος, εκδ. Nησίδες, 1998, Aυγή (25 Aπριλίου1999).
 • Ρ. Μπενβενίστε, “Aναγνώσεις της Mεσογείου”, Bιβλιοκρισία στο Φ. Mπρωντέλ, H Mεσόγειος την εποχή του Φιλίππου B', Aθήνα, εκδ. MIET, 3τ. 1991, 1997, 1998, Σύγχρονα Θέματα, (1999) σ. 229-231.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Διανοούμενοι άλλοτε και τώρα», για το βιβλίο του Ζ. Λε Γκοφ, Οι διανοούμενοι του Μεσαίωνα Aυγή (27 Δεκ. 2002).
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Η ιστορία ενός εγκλήματος», (για το βιβλίο του Μ.Φουκώ, Εγώ, ο Πιερ Ριβιέρ που έσφαξα…, Aυγή ( 6 Μαΐου 2003).
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Ενδείξεις, αποδείξεις και αλήθεια. Όταν ο ιστορικός διαβάζει μια δίκη», για το Βιβλίο του Κ. Γκίνζμπουργκ, Ο ιστορικός και ο δικαστής, Αυγή (5 Οκτ. 2003).
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Οι απαρχές της νεωτερικότητας στο εργαστήρι του βυζαντινολόγου», για το βιβλίο της Τ. Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν από την άλωσηΝέα Εστία, τ.1803 (2007) σ.518-522.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Οι πόλεμοι της Μνήμης», για το βιβλίο του Χ. Φλάισερ, Οι πόλεμοι της μνήμης, Τα Ιστορικά, τχ.49 (2008) σ. 498-503.
 • Ρ. Μπενβενίστε, «Το Βιβλίο του σώματος και της λήθης», για τα βιβλία του Α. Άπελφελντ,  Νέα Εστία, τ.1820 (2009) σ.622-626.
 • «Μονταγιού: 33 χρόνια μετά» για το βιβλίο:  Em. Le Roy Ladurie,  Μονταγιού. ‘Ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324. Αθήνα 2008, Τα Ιστορικά 50(2009) σ.233-238.
 • Katherine E. Fleming, Juifs de Grèce (ΧΙΧe-XXe siècle), Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2011, 372 p., Annales. Histoire, Sciences Sociales, 67 : 3/2012, p. 855-857.
 • «Από την οικογενειακή ιστορία στην ιστορική αφήγηση». Γιοτοβιβλίοτου Ivan Jablonka, Histoire des grands parents que je n’ai pas eus. Une enquête, Παρίσι, Seuil 2012, σελ. 432., Τα Ιστορικά, 56 (2012) σ.267-270.
 • Για το βιβλίο του Doron Rabinovici, Eichmann’s Jews. The Jewish Administration of Holocaust Vienna 1938-1945, Polity Press, Cambridge UK, 2011, 260p., The Historical Review , σ.249-253.
 • Για το βιβλίο του Στανισλάβ Τόμκιεβιτς Η κλεμμένη εφηβεία, του Stanislas Tomkiewicz, μτφρ. Γ. Αμπατζόγλου, επιμ. Γ. Αμπατζόγλου-Δ. Πλουμπίδης, Θεσσαλονίκη University Studio Press 2013, Σύγχρονα Θέματα τχ. 121, σ. 102-104.
 • Για το βιβλίο Gênes et l’Outre Mer. Actes notariés de Famagouste et d’autres localités du Proche-Orient ( XIVe-XVe s.), publié par Michel Balard, Laura Balletto, Christopher Schabel, Centre de Recherche Scientifique, Sources et études de l’histoire de Chypre, Nicosie 2013, ΤαΙστορικά, τ.61

Ζ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Σε συνεργασία με την Π. Πολέμη: L. Bergeron, M. Roncayolo,  Aπό την προβιομηχανική στη βιομηχανική πόλη, εκδ. EMNE-MNHMΩN, Aθήνα 1984.
 • Σε συνεργασία με την O. Bαρών:  G. Duby, Mεσαιωνική Δύση: κοινωνία και ιδεολογία (συλλογή άρθρων), εκδ. EMNE-MNHMΩN, Aθήνα 1988.
 • Σε συνεργασία με την E. Aβδελά: F. Braudel κ.ά, H Mεσόγειος: ο χώρος και η ιστορία, εκδ. Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1990.
 • F. Braudel,  H δυναμική του καπιταλισμού, εκδ. Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1992.
 • Jacques Le Goff, O πολιτισμός της Mεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1993 (και επίμετρο, σ.635-639).
 • Georges Duby, O ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας. O γάμος στη φεουδαρχική Eυρώπη,  Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, Hράκλειο 1996.
 • Asséo, Tι απέγιναν οι Eβραίοι της Θεσσαλονίκης, εκδ. Nησίδες, Θεσαλονίκη 1997.
 • Σε συνεργασία με τον K. Xατζηκυριάκου, Z. Bauman, H ηθική μετά τη Bεβαιότητα,  εκδ. Έρασμος, Aθήνα 1998.
 • Eπιμέλεια της μετάφρασης Z. Λεφέβρ, H γαλλική επανάσταση, MIET, Aθήνα 2003.
 • Α. Φαρζ, Η γεύση του αρχείου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2004.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Σύγχρονα Θέματα
 • Ιστορικά
 • Historein

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 • Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva 26-29 May 2014 invited speaker,  σεσυνεργασίαμετονΓ. Πλακωτό: Converting Bodies, Embodying Conversion in the Medieval and Early Modern Period: The Production of Religious Identities in the Spanish and Venetian Inquisitions
 • Ιανουάριος 2014: Birkbeck College, University of London ( Invited Professor)
 • Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013 : Penn State University (Visiting Fellow, Department of History  )
 • Florence, Νew York University, Villa La Pietra: Invited Speaker:  “From Memory to the Archive” (19.3.2013)
 • Iανουάριος 2012 : Paris (as an invited Professor at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales):
 • Florence, European University Institute: Invited Speaker:  The convert’s body as enemy body  (10.6.2011)
 • Χειμερινόεξάμηνο 2009-2010: Penn State University (Visiting Fellow, Department of History and Religion )

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΦΑΤΑ)

 • Volos, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly 24-25 February 2012 Archives of Memory: The Experience of Greek Jews in Audiοvisual Testimonies.
 • Athens, (EFA, Mnimon) Regards croisés sur l’historiographie grecque et française (17-19 May 2012)
 • Volos, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly: Around The Globe Old Questions, New Topics in Comparative and Transnational History( 4-6 June 2010)
 • Thessaloniki, Group for the Study of the history of the Jews in Greece: The other in words: Jews in contemporary Greek Literature  (October 2010) The economy of Occupation and the fate of Jewish Properties (May 2009), The Jews of Salonica in the longue duréee (16th-20th centuries) Meeting with Israeli Historians (February 2008) Five documentary films on the Jews of Greece (March 2007)
 • Volos, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly Moving Frontiers. Mediterranean Entangled Histories (15th-20th centuries), (25-26 April 2007).
 • Volos, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly Religion and Historiography (30 June-2 July 2006) .
 • Volos, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly Religions in Conflict (June 2004).